Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP AXIT HCl TRONG ĐỀ THI ĐH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phú Hoạt (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:47' 16-09-2013
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 777
Số lượt thích: 0 người
MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỐI CLORUA
THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Bài 1(TSĐHCĐA-2007): Hòa toàn 2,81 gam hh gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500ml dd HCl 0,2M (vừa đủ). Sau phản ứng, hh muối clorua thu được khi cô cạn dd có khối lượng là:
A. 3,56 gam B. 4,56 gam C. 5,56 gam D. 6,56 gam
Bài 2(TSĐHCĐA-2008): Cho 2,13 gam hh X gồm ba kim loại Mg, Al, Cu ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi dư thu được hh Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dd HCl 2M vừa đủ để phản ứng hết với Y là:
A. 90ml B. 57ml C. 75ml D. 50ml
Bài 3(TSĐHCĐA-2008): Để hòa tan hoàn toàn 2,32 gam hh gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3), cần vừa đủ V lit dd HCl 1M. Giá trị của V là:A. 0,08 B. 0,16 C. 0,18 D. 0,23
Bài 4(TSĐHCĐA-2008): Nung nóng m gam hh Al, Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hh rắn Y. Chia Y làm 2 phần bằng nhau:
-P1 tác dụng với dd HCl dư thu được 3,08 lit H2 (đktc).
-P2 tác dụng với dd NaOH dư thu được 0,84 lit khí H2 (đktc). Giá trị của m là:
A. 29,4 B. 22,75 C. 29,43 D. 21,4
Bài 5(TSĐHCĐB-2008): Cho 1,9 gam hh muối cacbonat và hiđrocacbanat của kim loại kiềm M td hết với dd HCl dư, sinh ra 0,448 lit khí (đktc). Kim loại M là A. Rb B. K C. Li D. Na
Bài 6(TSĐHCĐB-2008): Cho m gam hh X gồm Al, Cu vào dd HCl dư, sau phản ứng sinh ra 3,36 lit khí (đktc). Nếu cho m gam hh X trên vào 1 lượng dư axit nitric đặc, nguội, sau phản ứng sinh ra 6,72 lit khí NO2 (sp khử duy nhất). Giá trị của m là A. 12,3 B. 10,5 C. 11,5 D. 15,6
Bài 7(TSĐHCĐB-2008): Cho 9,12 gam hh gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 td với dd HCl dư. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dd Y; cô cạn dd Y thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là
A. 6,5 B. 7,8 C. 9,75 D. 8,75
Bài 8(TSĐHA-2009): Nếu cho 1 mol mỗi chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 lần lượt phản ứng vơí dd HCl đặc, dư; chất tạo ra lượng khí clo nhiều nhất là
A. CaOCl2 B. KMnO4 C. K2Cr2O7 D. MnO2
Bài 9(TSĐHA-2009): Cho 3,68 gam hh Al, Zn tác dụng với lượng vừa đủ dd H2SO4 10%, thu được 2,24 lit khí (đktc). Khối lượng dd thu được sau phản ứng là
A. 101,68 B. 88,2 C. 101,48 D. 97,8
Bài 10(TSĐHA-2009): Hòa tan hoàn toàn 14,6 gam hh X gồm Al, Sn bằng dd HCl dư, thu được 5,6 lit khí H2 (đktc). Thể tích khí oxi (đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hh X là
A. 2,8 lit B. 1,68 lit C. 4,48 lit D. 3,92 lit
Bài 11(TSĐHB-2009): Cho dd chứa 6,03 gam hh 2 muối NaX và NaY (X, Y là 2 nguyên tố có trong tự nhiên, ở 2 chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, ZXBài 12(TSCĐA-2009): Nung nóng 16,8 gam hh gồm Au, Ag, Cu, Fe, Zn với
No_avatar

đáp án đâu

 

 
Gửi ý kiến