Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập bồi dưỡng HSG lớp 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Và
Ngày gửi: 20h:46' 31-03-2012
Dung lượng: 89.0 KB
Số lượt tải: 2800
Số lượt thích: 1 người (tao mạnh)
II) Một số bài toán tính ngược:
Bài toán 1: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 12 được bao nhiêu trừ đi 21 thì kết quả là 42.
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 2: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 15 được bao nhiêu trừ đi 21 thì kết quả là 60.
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 3: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 15 được bao nhiêu trừ đi 21 thì kết quả là 42
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. Bài toán 1: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó cộng với 12 được bao nhiêu trừ đi 13 thì kết quả là 75.
Bài giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 4: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 19 được bao nhiêu cộng với 18 thì kết quả là 68.
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 5: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 10 được bao nhiêu cộng với 21 thì kết quả là 56.
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán6: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó nhân với 5 được bao nhiêu cộng với 12 thì kết quả là 52.
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 7: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 15 được bao nhiêu cộng với 5 thì kết quả là 10.
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 8: Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó chia cho 5 được bao nhiêu cộng với 12 thì kết quả là 20.
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 9: Một ngời đi bán trứng, lần thứ nhất bán nửa số trứng, lần thứ hai bán được 7 quả thì trong rổ còn 3 quả ngời đó đem về.
a) Người đó mang bao nhiêu trứng đi bán?
b)Người đó đã bán bao nhiêu trứng?
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 10: Một ngời đi bán trứng, lần thứ nhất bán nửa số trứng, lần thứ hai bán được nữa số trứng thì trong rổ còn 3 quả người đó đem về.
a) Người đó mang bao nhiêu trứng đi bán?
b)Người đó đã bán bao nhiêu trứng?
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài toán 10: Một ngời đi bán trứng, lần thứ nhất bán đợc 1/3 số trứng, lần thứ hai bán được 7 qủa trứng thì trong rổ còn 3 quả ngời đó đem về.
a) Người đó mang bao nhiêu trứng đi bán?
b)Người đó đã bán bao nhiêu trứng?
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 11: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
3dm5cm – 12cm = ?
23 dm B. 23 cm C. 47 dm D. 47 cm
Bài 12: Tìm ba số hạng bằng nhau có tổng bằng 9 :
Bài giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 13: Tìm một số biết rằng số đó nhân với 2 thìbằng 20 trừ đi 2 .
Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 14. Có ba chiếc nhẫn bề ngoài trông giống nhau, nhưng có một chiếc nhẫn giả nhẹ hơn hai chiếc nhẫn còn lại. Làm thế nào qua một lần cân tìm thấy ngay chiếc nhẫn giả?
Bài giải:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

.
Bài 15: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình chữ nhật? Kể tên các hình chữ nhật đó?


Bài giải:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Đề thi trạng nguyên nhỏ
No_avatar

lutyyjuyti/mnjiit

 
Gửi ý kiến