Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bai tap cau truc tiep gian tiep

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thủy Kiên
Ngày gửi: 16h:35' 17-02-2009
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 1465
Số lượt thích: 0 người
REPORTED SPEECH

I. REPORTED SPEECH: STATEMENTS ( CÂU TRẦN THUẬT)
1. She said, "I went to the cinema yesterday." -> She said…………………………………………………………………………………………..
2. He said, "I am writing a test tomorrow." ->He said ……………………………………………………………………………………….
3. You said, "I will do this for him." ->You said ……………………………………………………………………………………….
4. She said, "I am not hungry now." -> She said ……………………………………………………………………………………….
5. They said, "We have never been here before." ->They said ……………………………………………………………………………………….
6. They said, "We were in London last week." ->They said ……………………………………………………………………………………….
7. He said, "I will have finished this paper by tomorrow." ->He said ……………………………………………………………………………………….
8. “I will apply for my visa tomorrow,” She said.
-> She said………………………………...............................................................................
9. “If I were you, I wouldn’t come here,” Lan said.
-> Lan said………………………………...............................................................................
10. Mary said “I wish I were a boy “.
-> Mary said.......................................................................................................................
11. He said “ I was born in 2000”.
-> He said…………………………........................................................................................
12. My teacher said “ the sun rises in the East”.
My teacher said......................................................................................................................
13. “ You had better not contact to her, “Tom said to me.
Tom said to me.......................................................................................................................
II. REPORTED SPEECH:QUESTIONS (CÂU HỎI)
"Where is my umbrella?" she asked. -> She asked.............................................................................................................................
"How are you?" Martin asked us. -> Martin asked us.....................................................................................................................
He asked, "Do I have to do it?" -> She asked.............................................................................................................................
4 "Where have you been?" the mother asked her daughter. → The mother asked her daughter.....................................................................................................
"Which dress do you like best?" she asked her boyfriend. → She asked her boyfriend. .....................................................................................................
"What are they doing?" she asked. → She wanted to know.....................................................................................................
"Are you going to the cinema?" he asked me. → He wanted to know.....................................................................................................
The teacher asked, "Who speaks English?" → The teacher wanted to know.....................................................................................................
"How do you know that?" she asked me. → She asked me.....................................................................................................
"Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me. → My friend asked me......................................................................................................
III. REPORTED SPEECH: REQUESTS (CÂU MỆNH LỆNH)
1 .She said, "Go upstairs." → She told me..........................................................................................................................
2. "Close the door behind you," he told me. → He told me.............................................................................................................................
3. "Don`t be late," he advised us. → He advised us...........................................................................................................................
4"Stop staring at me," she said. → She told him............................................................................................................................
5. "Don`t be angry with me," he said. → He asked her............................................................................................................................
6. "Leave me alone," she said. → She told me................................................................................................................................
7."Don`t drink and drive," she warned us. → She warned us...........................................................................................................................
8"John, stop making noise,”
John’s mother ordered.....................................................................................................................
9."Don`t worry about us," they said. → They told her.................................................................................................. .............................
10."Meet me at the cinema." he said. → He asked me..................................................................................................... ..........................
IV. REPORTED SPEECH WITH TO INFINITIVE
1.” You Should see a doctor ,Hoa.”
-> She advised....................................................................................................................................
2.” If you like, I’ll help you clean the windows,” Jane said.
Jane offered.......................................................................................................................................
3. “We’ll tell Bruno about the party, “ said Tom and Jerry.
Tom and Jerry promised....................................................................................................................
4.”Why did you change your job?” Lam asked Linh .
Lam wanted......................................................................................................................................
5. “ Remember to lock the door before going to school,” my sister said.
My sister reminded..........................................................................................................................
6. “You should join the football tea, Eric,” said the teacher.
The teacher encouraged.............................................................................................................................
7.” Come and see me whenever you want,” he said to me.
He invited............................................................................................................................................
8.” All right, I’ll wait for you;” he said to me.
He agree...............................................................................................................................................
9.” You can go home, boys.”
The man allowed.............................................................................................................................
10.” Be careful of strangers and not to go out at night”.
He warned us.............................................................................................................................
V. REPORTED SPEECH WITH GERUND
1.” Shall we go for a swim now?”.
She suggested.............................................................................................................................
2.” I know I’m wrong,” he said.
He admitted.............................................................................................................................

3.” I didn’t say that,” Lan said.
Lan denied.............................................................................................................................
4. “ If only I had told him the true!”
Jane regrets.............................................................................................................................
5. “ I haven’t finished the assignment yet. I’m really sorry”.
The boy apologized.... .............................................................................................................................
6. “ It’s you who took my bag,” said the man to the boy.
The man accused.............................................................................................................................
7. “No, no .I really must sit for
 
Gửi ý kiến