Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap chuong 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Phạm Thanh Phước (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:31' 09-12-2008
Dung lượng: 119.0 KB
Số lượt tải: 293
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP
-----(-----
A. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Tính chất hóa học của kim loại
A. Tác dụng được với axit B. Tác dụng được với phi kim C. Tác dụng được với dung dịc muối D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Trong các kim loại sau, kim loại nào tác dụng được với nước tạo thành dung dịch bazơ và giải phóng khí H2
A. Na ; K B. Ba ; Ca C. Na ; Cu D. Câu A B
Câu 3: Tính chất vật lí nào của kim loại được ứng dụng làm dây dẫn điện:
A. Tính dẫn nhiệt B. Tính dẫn điện C. Tính dẻo D. Tất cả đều sai
Câu 4: Kim loại nào tác dụng được với dung dịch axit Clohydric (HCl) trong các dãy kim loại sau:
A. Zn ; Ca ; Fe ; Al B. Cu ; Na ; Mg ; Zn C. Ag ; Cu ; Au ; Pt D. Na ; K ; Ba ; Ag
Câu 5: Sự sắp xếp nào sau đây không đúng với dãy hoạt động hóa học của kim loại:
A. K ; Na ; Mg ; Al ; Fe B. Ca ; Na ; Zn ; Fe C. Ca ; Al ; Fe ; Pb D. K ; Al ; Fe ; Cu
Câu 6: Khi cho viên Natri kim loại vào nước thì có hiện tượng:
A. ra B. Viên Na chạy trên măït nước C. Có tiếng nổ D. Tất cả đều đúng
Câu 7: Trong các kim loại sau, kim loại nào không tác dụng được với oxi để tạo thành oxit:
A. Ca, Zn, Fe. B. K, Ag, Au C. Au, Pt, Ag D. Au, Pt, Al
Câu 8: Trong các kim loại sau, kim loại nào không tác dụng được với dung dịch Cu SO4 giải phóng Cu:
A. Cu, Fe, Ca B. Zn, Al, Fe C. K, Na, Ca. D. Ag, Ba, Fe.
Câu 9: Vàng được dùng làm đồ trang sức là dựa vào tính chất vật lí:
A. Tính dẫn nhiệt B. Tính dẫn điện C. Tính dẻo D. Aùnh kim
Câu 10: Nguyên liệu để sản xuất Gang là:
A. Quăïng sắt manhetit (Fe3O4) B. Quăïng hematit (Fe2O3) C. Thanh cốc, không khí, CaCO3 D. Tất cả đều đúng
Câu 11: Để phân biệt được dây sắt và dây đồng, ta dùng phương pháp nào sau đây:
A. Dùng nam châm B. Cho tác dụng với dd HCl C. Cho tác dụng với dd CuSO4 D. Tất cả đều đúng
Câu 12: Các kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch CuSO4 sinh ra Cu(OH)2:
A. Na B. Zn C. Fe D. Al
Câu 13: Sản phẩm của phản ứng đốt Fe trong khí Clo là:
A. FeCl2 B. FeCl3 C. FeCl D. FeCl4
Câu 14: Nhúng đinh sắt vào dung dịch CuCl2 có hiện tượng:
A. Dung dịch dần mất màu xanh B. Kim loại màu đỏ bám vào đinh C. Đinh sắt tan dần D. Tất cả đều đúng
Câu 15: Hóa trị của Sắt (Fe) trong công thức của oxit sắt từ (Fe3O4) là
A. II B. III . C. IV D. II và III
Câu 16: Kim loại nào sau đây tác dung với nước tạo thành dung dịch làm cho phenolphtalein hóa hồng:
A. Ag B. Fe C. Cu D. Na
Câu 17: Cho các kim loại sau: Fe ; Zn ; K ; Pb. Sự sắp xếp theo mức độ hoạt động hóa học giảm dần là:
A. Fe ; K ; Zn ; Pb. B. Fe; K ; Pb; Zn. C. Zn ; Fe ; K ; Pb. D. K ; Zn ; Fe ;Pb.
Câu 18: Trong các kim loại sau, kim loại nào dẫn điện tốt nhất:
A. Al B. Ag C. Cu D.
No_avatar

Sao không timf thấy chương 3 đâu nhi?

 

 
Gửi ý kiến