Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap chuong 3 vat ly 10(NC)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Văn Út
Ngày gửi: 21h:25' 24-08-2011
Dung lượng: 75.7 KB
Số lượt tải: 1525
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hương)
BẢI TẬP CHƯƠNG 3
1. Thanh AB chịu tác dụng hai lực như hình 1. Thanh quay theo chiều nào? Tính Momen ngẫu lực?
  
2. Cho bài toán như hình 2. Thanh AB đồng chất có khối lượng là 10 kg. Tính lực căng trên dây AC và momen lực của trọng lực P?
3. Cho bài toán như hình 3. Cho lực căng trên dây AO là 5N, trên dây BO là 5 N. Tính P?
4. Cho bài toán như hình 4. Tính lực căng trên dây AO, OB?
  
5. Cho bài toán như hình 5. Cho P = 300 N, AG = 1,2 m, AB = 2 m. Tính P1, P2?
6. Cho bài toán như hình 6. Cho AB = 1,5m, F1 = 200 N, F2 = 300 N. Thính F?, d1 ?, d2 ?
7. Cho bài toán như hình 7. Cho OO1 =60 cm, OO2 = 30 cm, F = 90N. Tính F1 , F2 ?
8. Cho bài toán như hình 8. Cho OO1 =40 cm, OO2 = 20 cm, F = 100N. Tính F1 , F2 ?
  
9. Cho bài toán như hình9.Thanh OA có khối lượng 10 kg, có thể quay quanh trục O, AO = 3m. Tính FA?
10.Cho bài toán như hình10.Thanh OA có khối lượng 10 kg, quay quanh trục O, AO = 4m. Tính FB?
  
11.Cho bài toán như hình11.Thanh AB= 120cm, AC = CO = 20 cm, FC = 10N ,có khối lượng 10 kg, quay quanh trục O. Cần tác dụng vào đầu A một lực bằng bao nhiêu, theo chiều nào để thanh cân bằng?
12. Cho bài toán như hình12.Thanh AB= 16m, AD = DC = CO =OG, FA =10N, FD =10N,có khối lượng 10 kg, quay quanh trục O. Cần tác dụng vào đầu C một lực bằng bao nhiêu để thanh cân bằng?
  
13. Cho bài toán như hình 13. Cho AO = 1m, khối lượng thanh 20kg. Tính lực nâng F?
14. Cho bài toán như hình 14. Cho AO = 1m, khối lượng thanh 20kg. Tính lực nâng F?
15. Dùng đòn bẩy nâng một vât nặng 100kg, thanh AB dài1m, OB = 0,4m, ( = 300. Tính FA?
  
16. Cho Bài toán như hình 16, P = 10N,AO = 20cm, thanh AB dài 60cm, ( = 300. Tính FB?
17. Cho bài toán như hình 17, biết , OB =2OA. Bỏ qua trọng lượng của thanh.
a. Hỏi thanh Ab quay theo chiều nào?
b. Để thanh cân bằng, cần tăng lực tác ở đầu nào của thanh AB, có độ lớn bằng bao nhiêu? Cho FB =6N
18. Cho bài toán như hình 18, m = 1,5kg, ( = 0,7.
a. Tính phản lực của mpn lên vật và lực ma sát khi ( = 450
b. Tính phản lực của mpn lên vật và lực ma sát khi ( = 300
  
19. Tính lực căng dây và phản lực của tường lên vật trong hình 19?
20. Tính lực căng trên dây BC và phản lực của thanh AB lên dây trong hình 20?
21. Tính lực căng trên dây AB và phản lực của thanh AC lên dây trong hình 21?

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓