Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập chương 4 hữu cơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Anh Duyên
Ngày gửi: 20h:35' 15-01-2019
Dung lượng: 118.5 KB
Số lượt tải: 1408
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ 9
A. TỰ LUẬN:
So sánh % khối lượng của cacbon trong các hợp chất sau:
Hợp chất vô cơ: CO; CaCO3; COCl2; CaC2; Al4C3.
Hợp chất hữu cơ: CH4; CH3Cl; CH2Cl2; CHCl3; C2H2; C6H6.
Đốt cháy hoàn toàn một hidrocacbon X có công thức tổng quát là CnH2n+2 thu được khí cacbonnic và 45g nước.
Tìm CTPT của X?
Thể tích không khí cần dùng là bao nhiêu?
Trộn X và H2 cùng thể tích được hh Y. Tính tỉ khối của Y đối với N2?
Trộn X và H2 cùng khối lượng được hh Z. Tính tỉ khối của Z đối với N2?
Tính thành phần % về khối lượng các nguyên tố có trong:
a. Mê tan: CH4 b. Etilen: C2H4 c. Axetilen: C2H2
d. Benzen: C6H6. d. Rượu etylic: C2H5OH d. Axit axetic: CH3COOH.
4. Đốt cháy một hidrocacbon A thu được 22g CO2 và 4,5g H2O.
a. Tính tp% về khối lượng các nguyên tố có trong A?
b. Xác định CTPT của A biết phân tử khối của A: 26 30.
5. Khi đốt cháy hoàn toàn 2,2g hợp chất hữu cơ A thu được 4,4g CO2 và 1,8g H2O. Ngoài ra không có chất nào khác. Biết rằng 0,84 lít hơi hợp chất A (đktc) có khối lượng là 3,3g; tìm CTHH của hợp chất A?
6. a. Xác định CT đơn giản của chất A chứa 80%C và 20%H.
b. xác định CTPT của A chứa 85,71%C và 14,29%H biết 1 lít khí A ở đktc nặng 1,25g?
7. Một hợp chất hữu cơ có khối lượng mol là 60g, trong đó C chiếm 40%, H chiếm 6,66% cón lại là O. Tím CTPT của h/c?
8. Đốt cháy hoàn toàn 2,3g một hchc A người ta thu được 2,24 lít CO2 ở đktc và 2,7g nước.
Xác định CTPT của chất A, biết A có phân tử khối là 46.
9. Hợp chất A có thành phấn các nguyên tố: 53,33%C; 15,55%H; 31,12%N. Tìm CTPT của A, biết A có phân tử khối là 46?
10. Hợp chất hữu cơ A có tỉ khối đối với H2 bằng 13. Đốt cháy A người ta thu được khí CO2 và hơi nước.
11. Hợp chất hữu cơ B có khối lượng mol phân tử bằng 72. Thành phần phân tử gồm có 83,34%C và 16,66%H?
12. Đốt cháy hoàn toàn 0,45g một hợp chất hữu cơ X, thu được 0,66g CO2 và 0,27g H2O. Biết X có tỉ khối đối với Hidro là 15.
a. Tính thành phần % theo khối lượng các nguyên tố của hchc X?
b. Tìm CTPT của hchc X?
13. Xác định CTPT của hidrocacbon biết rằng chất đó chứa 75%C; 25%H. Biết tỉ khối của nó so với oxi bằng 0,5?
14. Khi đốt cháy hoan toàn 1,32g chất hữu cơ A thì thu được 3,96g khí CO2 và 0,72g H2O.
a. Tính thành phần % về khối lượng các nguyên tố có trong phân tử A?
b. Lập CT đơn giản của A?
15. Viết CTCT của các hchc sau: C3H6; C4H8; C4H10; C3H7Cl; C3H8O?
6. Một hchc A có hai nguyên tố C và H. Đốt cháy 4,5g chất hữu cơ A thu được 8,1g nước.
a. Viết CT đơn giản của A?
b. Cho biết k.l mol của A bằng 30, Hãy xác định A?
c. Tính thành phần % các nguyên tố cấu tạo nên A?
17. Đốt cháy hoàn toàn m gam hchc X cần dùng 28,8g oxi, thu được 39,6g CO2 và 20,16 lít hơi nước (đktc).
a. xác định CT đơn giản của X?
b. Xác định CTPT của X biết X có tỉ khối đối với không khí : 5.86 < d< 6,55.
c. Tính m?
18. Cho hh X gồm 70% CH4 và 30% C2H6 theo thể tích.
a. Tính thể tích kk cần dùng để đốt cháy 33,6 lít hh X?
b. Tính k.l các chất tạo thành?
c. Tính tỉ khối của X đối với kk?
19. Đốt cháy hoàn toàn 6,2g một hc A (gồm C, H, N) thu được 17,6g CO2 và 4,2g H2O. Trong đktc, khối lượng
 
Gửi ý kiến