Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP CHƯƠNG I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đặng thị kim phượng
Ngày gửi: 16h:30' 04-09-2018
Dung lượng: 142.8 KB
Số lượt tải: 1755
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG I : MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
§1. MỆNH ĐỀ
VẤN ĐỀ 1: MỆNH ĐỀ LIÊN KẾT MỆNH ĐỀ
Dạng 1: PHÁT BIỂU MỆNH ĐỀ - XÉT TÍNH ĐÚNG SAI CỦA MỆNH ĐỀ
Bài 1: Xét xem các phát biểu sau có phải là mệnh đề không? Nếu là mệnh đề thì cho biết đó là mệnh đề đúng hay sai?
 là một số nguyên dương
Ca – na – đa là một nước thuộc châu Âu phải không ?
Phương trình x5 + 5x -6 = 0 vô nghiệm
Chứng minh trái đất hình vuông khó thật.
-5x +6 là một số âm
Nếu n là số chẵn thì n chia hết cho 4
Nếu n là số chia hết cho 4 thì n là số chẵn
N là số chẵn nếu và chỉ nếu n2 chia hết cho 4
5 là số chẵn
2 có phải số nguyên tố không?
Hôm nay trời không mưa, chúng ta đi xem ca nhạc nhé!
Nếu phương trình bậc hai có Δ 0 thì nó có nghiệm
Trái đất quay quanh mặt trời
Tháng hai dương lịch có 30 ngày
Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ
Hình lập phương có 8 đỉnh
Bao giờ chúng ta đi dã ngoại?
Thủy ngân không phải là kim loại
Axit luôn là chất lỏng
Bài 2:Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau:
Tất cả các chất khí đều không dẫn điện
Một năm có tối đa 52 ngày chủ nhật
Nhà toán học Cô – si ( Cauchy) là người Ý.
9801 là một số chính phương
Có vô số số nguyên tố
Đẹp trai học sẽ giỏi
Tam giác là hình có 4 cạnh
Tứ giác là hình cos 4 cạnh
Tổng các góc của tứ giác là 1800
Tổng ba góc của tam giác bằng 1800
Một năm có 300 ngày
Tháng 8 có 31 ngày
Tất cả các số chia hết cho 3 là số lẻ
Tất cả số lẻ là những số chia hết cho 3.

Bài 3: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?
a) 3 +2 = 7 b) 4 +x =3
b) x +y > 1 d)2-73 <0
Bài4:
1.Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.
a) 1794 chia hết cho 3 b) là một số hữu tỉ
c) π < 3,15 d)
2.Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:
Nếu 3< 5 thì 3<7
Nếu 45 tận cùng là 5 thì 45 chia hết cho 25
Nếu  không là số vô tỉ thì 2 không là số vô tỉ
Nếu pytago là người Thái Lan thì Việt Nam thuộc về châu Á
2=3  2+ 1 = 3+1
Tứ giasc ABCD là hình bình hành Tứ giác ABCD có hai góc đối bằng nhau
Bài 5 : Cho các mệnh đề kéo theo
Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a +b chia hết ho c (a,b,c là những số nguyên)
Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5
Tam giác cân có hai đường trung tuyến bằng nhua
Hai tam giác bằng nhau có diện tích bằng nhau.
a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên
b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện đủ”
c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sửa dụng khái niệm “điều kiện cần”

Bài 6 : Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau
5 là số chẵn hay 1 nhỏ hơn 3.
Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và 5 chia hết cho 3.
1 > 3  3 + 1 > 4.
Bài 7 : Xét tính đúng, sai và nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề đó
∀ n ( N*, n2 – 1 chia hết cho 3.
∀ x ( R, x2 + x + 1 > 0.
∀ n ( N*, 2n ≥ n + 2.
Bài 8 : Tìm x để các hàm mệnh đề sau đây đúng
x2 + x – 6 = 0  x = -3 hay x = 2 b)x2 + x – 6 = 0 x = -3 và x = 2

Bài 9: Tìm x để mệnh đề sau đây đúng x2 = 4  x = 2

Bài 10: Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:
a) Phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) 2k là số chẵn. (k là số nguyên bất kì)
c) 211 – 1 chia hết cho 11.

Bài 11: Cho tứ giác ABDC: Xét hai mệnh đề
P: Tứ
 
Gửi ý kiến