Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập chương V đại số 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Mạnh Hùng
Ngày gửi: 19h:40' 02-04-2021
Dung lượng: 79.1 KB
Số lượt tải: 267
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 - CHƯƠNG V: THỐNG KÊ
Bài 1. Ở một trại chăn nuôi gia cầm, cân 40 con gà người ta ghi được kết quả sau (đơn vị là kg)
1,4 1,1 1,2 1,3 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,5
1,2 1,3 1,5 1,4 1,4 1,2 1,5 1,4 1,3 1,2
1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,5 1,4 1,3
1,1 1,2 1,4 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,5 1,2

 Có bảng phân bố tần số và tần suất.
Khối lượng (kg)
Tần số
Tần suất (%)

1,1
6
15

1,2
11
27,5

1,3
9
22,5

1,4
9
22,5

1,5
5
12,5

Cộng
40
100 (%)


a) số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn?
b) Biết rằng gà nặng trên 1,3 kg sẽ được xuất chuồng. Hãy nêu rõ trong 40 con gà
được khảo sát, số con xuất chuồng chiếm bao nhiêu phần trăm?
(Yêu cầu tính số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn chính xác đến hàng phần trăm.)
Bài 2. Đo đường kính của một loại chi tiết máy do một xưởng sản xuất (đơn vị: mm)
ta thu được số liệu sau:
22,2 21,4 19,8 19,9 21,1 22,3 20,2 19.9
19,9 19,8 20,3 21,4 22,2 20,3 19,9 20,1
20,7 19,9 22,1 21,2 20,4 21,5 20,6 21,4 20,8 19,9 19,9 21,3 21,7 21 9 22,0 21,7
19,8 22,2 21,4 21,5 22,4 21,7 20,4 20,8
22,2 20,5 21,9 20,6 21,7 22,4 20,5 19,8 19,8 20,1

Ta có bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp:
Lớp
Tần số
Tần suất (%)
Giá trị đại diện

[19; 20)
12
24


[20; 21)
14
28


[21; 22)
15
30


[22; 23)
9
18


Cộng
50
100 (%)


a) Tính giá trị đại diện của mỗi lớp và số trung bình cộng của bảng phân bố đã cho.
b) phương sai và độ lệch chuẩn?
(Yêu cầu tính số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn chính xác đến hàng phần trăm.)
. Cho số liệu thống kê ghi trong bảng sau:Thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày:

Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp:
Lớp thời gian (phút)
Tần số
Tần suất (%)
Giá trị đại diện

[19; 21)
[21; 23)
[23; 25)
[25; 27)
[27; 29)
5
9
10
7
4
14,29
25,71
28,57
20,00
11,43


Cộng
35
100 %


a) Trong 35 ngày được khảo sát, những ngày bạn A có thời gian đi đến trường từ 21 phút đến dưới 25 phút chiếm bao nhiêu phần trăm?
b) Tính giá trị đại diện của mỗi lớp và số trung bình cộng của bảng phân bố đã cho.
c) phương sai và độ lệch chuẩn?
. Điểm kiểm tra cuối học kỳ môn Toán của hai tổ Hs lớp 10T như sau:
Tổ 1:8 6 6 7 3 7 5 9 6
Tổ 2: 4 10 7 3 8 6 4 5 2 6
Tính điểm trung bình của mỗi tổ.
Em hãy lập bảng phân bố tần số và tần suất
số trung bình, phương sai và độ lệch chuẩn?
. Cho bảng phân bố tần số:
Mức thu nhập trong năm 2000 của 31 gia đình trong một bản ở vùng núi cao:
Mức thu nhập (Triệu
 
Gửi ý kiến