Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập chuyên đề cacbon silic

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đặng thị thân
Ngày gửi: 16h:57' 27-01-2021
Dung lượng: 380.8 KB
Số lượt tải: 508
Số lượt thích: 0 người
CHUYÊN ĐỀ 3 : NHÓM CACBON
I.Phản ứng của CO2 với dung dịch bazơ tan.
Dạng 1 Phản ứng của CO2 (hoặc SO2) với dung dịch chứa 1 bazơ tan.
Câu 1. Hấp thụ khí CO2 vào dung dịch NaOH dư, khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có chứa chất tan gồm ?
A. NaHCO3 B. Na2CO3
C. NaHCO3 và Na2CO3 D. Na2CO3 và NaOH
Câu 2. Dẫn khí CO2 dư vào dd NaOH, khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch có chứa chất tan gồm ?
A. NaHCO3 B. Na2CO3
C. NaHCO3 và Na2CO3 D. Na2CO3 và NaOH
Câu 3. Cho khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được kết tủa X. Chất X là
A. CaCO3 B. Ca(HCO3)2 C. CaO D. Ca
Câu 4. Dẫn khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Đun nóng Z lại thu được kết tủa. Các chất Y và Z lần lượt là
A. Ca(HCO3)2 và CaCO3 B. CaCO3 và Ca(HCO3)2
C. CaOvà Ca(HCO3)2 D. CaCO3 và CaO
Câu 5. Hấp thụ 0,224 lít CO2 ở đktc vào dung dịch có chứa 0,02 mol NaOH thu được dung dịch A. Chất tan có trong dung dịch A.
A. NaHCO3 B. Na2CO3C. NaHCO3 và Na2CO3 D. Na2CO3 và NaOH
Câu 6. Dẫn 4,48 lít CO2 đktc vào dung dịch chứa 20 gam NaOH, khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 25,2 B. 21,2 C. 53,0 D. 31,8
Câu 7. Dẫn 1,12 lít khí CO2 đktc vào dung dịch chứa 3,2 gam NaOH. Dung dịch thu được gồm những muối nào ? khối lượng là
A. 1,68 gam Na2CO3 và 3,18 gam NaHCO3B. 3,18 gam Na2CO3 và 1,68 gam NaHCO3
C. 2,12 gam Na2CO3 và 2,52 gam NaHCO3D. 2,52 gam Na2CO3 và 2,12 gam NaHCO3
Câu 8. Cho 0,25 mol CO2 hấp thụ hết vào dd chứa 0,2 mol Ca(OH)2. Khối lượng kết tủa thu được ?
A. 20,0 B. 5,0 C. 15,0 D. 10,0
Câu 9. Cho 224 ml khí CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100 ml dung dịch KOH 0,2M. Khối lượng của những chất trong dung dịch tạo thành là ?
A. 0,84 g B. 1,06 g C. 1,00 g D. 1,38 g
Câu 11. Cho 5,6 lít khí CO2 (đktc) sục vào dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối. Giá trị m là
A. 26,5 g B. 21,0 C. 47,5 g D. 15,7 g
Bài tập tính V CO2 hoặc V bazơ tan khi biết kết tủa
Câu 12. Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đkc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp Ca(OH)2 a (mol/l) thu được 5 gam kết tủa. Vậy a có giá trị là:
A. 0,1 B. 0,15 C. 0,2 D. 0,25
Câu 13. Cho 4,48 lít CO2 (đkc) vào 40 ml dung dịch Ca(OH)2 ta thu được 12 gam kết tủa. Vậy nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 là:
A. 4 B. 2 C. 6 D. 8
Câu 14: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M, thu được 7,5 gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị số của V là:
A. 1,68 lít B. 2,80 lít C. 2,24 lít hay 2,80 lít D. 1,68 lít hay 2,80 lít
Câu 15: Cho V lít (đktc) CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3,7 gam Ca(OH)2, thu được 4 gam kết tủa trắng. Trị số của V là:
A. 0,896 lít B. 1,344 lít C. 0,896 lít và 1
 
Gửi ý kiến