Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập chuyên đề PT bậc hai cực hay đầy đủ dạng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hương Giang
Ngày gửi: 23h:09' 25-03-2019
Dung lượng: 29.3 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Quang Bình)
CÁC BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
Bài 1: Cho phương trình : 5x2 +5x+m = 0
Giải phương trình với m = -3
Tìm m để phương trình có hai ngiệm x1;x2 thỏa mãn: 9x1+2x2=18
Bài 2: Cho phương trình: x2-2(m+2)x+m2+3m - 2 = 0
Tìm m để phương trình có hai ngiệm phân biệt x1;x2 sao cho biểu thức :
A = 2018 +3x1x2 – x12 –x22đạt giá trị nhỏ nhất
Bài 3: Cho phương trình : x2 +2(m-1)x+ 4m -11= 0. Tìm m để phương trình có hai ngiệm phân biệt x1;x2 thỏa mãn: 2(x1-1)2 +(6-x2)(x1x2+11)=72
Bài 4:Cho phương trình : x2 - 2mx + m2 -2= 0. Tìm m để phương trình có hai ngiệm phân biệt x1;x2 thỏa mãn:
𝑥
1
3
𝑥
2
3=10
2

Bài 5: Cho phương trình: x2 -2(m+1)x+m2+3 = 0.Tìm m để phương trình có hai ngiệm x1;x2 thỏa mãn:
𝑥
1
𝑥
2=0
Bài 6:Cho phương trình : 2x2-5x+2m-1 = 0.Tìm m để phương trình có hai ngiệm phân biệt x1;x2 thỏa mãn:
1
𝑥
1
1
𝑥
2
5
2

Bài 7:Cho phương trình : x2+ 2mx + m2+ m = 0. Tìm m để phương trình có hai ngiệm phân biệt x1;x2 thỏa mãn: (x1-x2)(x12 - x22)=32
Bài 8:Cho phương trình : x2 -3x+m = 0.
Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng -2. Tìm nghiệm còn lại ứng với m vừa tìm được.
Gọi x1;x2 là nghiệm của phương trình đã cho . tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức : A = x12 + x12 - 3x1x2
Bài 9:Cho phương trình: x2 -2(m -1)x+m2- 1 = 0.Tìm m để phương trình có hai ngiệm x1;x2 thỏa mãn: (1+x1)2+(1+x2)2 = 6
Bài 10:Cho phương trình : x2 + 2x+m-1 = 0.Tìm m để phương trình có hai ngiệm x1;x2 thỏa mãn: x1= 2x2
Bài 11:Cho phương trình : x2 -4mx + 4m2-2 = 0. Chứng minh rằng phương trình luôn có hai ngiệm phân biệtvới mọi m, tìm m để x1;x2 thỏa mãn: x12 + 4mx2 + 4m2= 6
Bài 12: Cho phương trình : x2 - (m - 2)x - 3 = 0. Chứng minh rằng phương trình luôn có hai ngiệm phân biệt với mọi m, tìm m để x1;x2 thỏa mãn:
𝑥
1
2+2018
𝑥
1
𝑥
2
2+2018
𝑥
2

Bài 13:Cho phương trình : x2- (m+1)x + m-2 = 0
Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Tìm các số nguyên m để phương trình có nghiệm nguyên.
Bài 14:Cho phương trình :x2 - 5x+m = 0. Tìm m để phương trình có hai ngiệm thỏa mãn:
𝑥
1
𝑥
2=3
Bài 15:Cho phương trình : x2–2mx + 2m- 3 = 0
Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.
Gọi x1;x2 là nghiệm của phương trình đã cho , tìm các giá trị nguyên của m để biểu thức
1
𝑥
1
1
𝑥
2 nhận giá trị nguyên.
Bài 16:Cho phương trình: x2 -2(m+1)x+m2+3 = 0.Tìm m để phương trình có hai ngiệm x1;x2 thỏa mãn: x12 + x22 = 86
Bài 17:Cho phương trình: x2 -(2m - 1)x+m2-2 = 0. Tìm m để phương trình có hai ngiệm phân biệt x1;x2 thỏa mãn: x1(1 - x2) - x2(x1-1) = -9
Bài 18:Cho phương trình : x2- 2x - m + 1 = 0.Tìm m để phương trình có hai ngiệm x1;x2 thỏa mãn:
1
𝑥
1
1
𝑥
2=2
Bài 19:Cho phương trình : x2 - x + m + 1 = 0.Tìm m để phương trình có hai ngiệm x1;x2 thỏa mãn
𝑥
1
𝑥
2=2
Bài 20:Cho phương trình : x2– 2mx + 2m - 1 = 0.Tìm m
 
Gửi ý kiến