Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập cleft sentences

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh DQ
Ngày gửi: 00h:17' 21-06-2014
Dung lượng: 91.5 KB
Số lượt tải: 2893
Số lượt thích: 0 người
CLEFT SENTENCE
(CÂU CHẺ)
I. IMPORTANT POINTS TO REMEMBER:
Câu chẻ được dùng để nhấn mạnh một thành phần của câu như chủ từ, túc từ hay trạng từ
1. Nhấn mạnh chủ từ (Subject focus)       a. Với danh từ / đại từ chỉ người:

It + is / was + Noun / pronoun (người) + who/that + V + O …


Ex: My brother collected these foreign stamps.
 → It was my brother who collected these foreign stamps.
(Chính anh tôi là người đã sưu tầm những cái tem nước ngoài này)
b. Với danh từ chỉ vật
It + is / was + Noun (vật) + that + V + O …


Ex: Her absence at the party made me sad.
 → It was her absence at the party that made me sad.
(Chính sự vắng mặt của cô ấy tại buổi tiệc làm tôi buồn)
 
2. Nhấn mạnh túc từ (Object focus)       a. Với danh từ / đại từ chỉ người:
It + is / was + Noun / pronoun (người) + who(m) + S + V…


Ex: I met Daisy on the way to school.
→ It was Daisy who(m) I met on the way to school.
(Chính Daisy là người tôi đã gặp trên đường đi học)
Note: Khi nhấn mạnh túc từ ta có thể dùng who thay cho whom nhưng khi nhấn mạnh chủ từ thì không dùng whom thay cho who.
b. Với danh từ chỉ vật
It + is / was + Noun (vật) + that + S + V …


Ex: My brother bought an old motorbike from our neighbor.
→ It was an old motorbike that my brother bought from our neighbor.
(Chính cái xe máy cũ là cái anh tôi đã mua từ người hàng xóm)
 
3. Nhấn mạnh trạng từ (Adverbial focus)
       It + is / was + Adverbial phrase + that + S + V …

Ex: - We first met in December.
→ It was in December that we first met.
(Chính tháng mười hai là khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên)
- I was born in this village.
→ It was in this village that I was born.
(Chính ngôi làng này là nơi tôi được sinh ra)
 
4. Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive)       a. Với danh từ / đại từ chỉ người:
It + is / was + Noun / pronoun (person) + who + be + P.P…

Ex: Fans gave that singer a lot of flowers.
→ It was that singer who was given a lot of flowers.
(Chính người ca sĩ đó được tặng rất nhiều hoa)
b. Với danh từ chỉ vật
It + is / was + Noun (thing) + that + be + P.P…

Ex: People talk about this film.
→ It is this film that is talked about.
(Chính bộ phim này là cái được nói đến)
- Fans gave that singer a lot of flowers.
→ It was a lot of flowers that were given to that singer.
(Chính nhiều hoa đã được tặng cho người ca sĩ)
II. EXERCISES:
Exercise 1: Choose the best answers:
1. ________ I bought the golden fish.
       A. It was from this shop that                     B. I was from this shop where
       C. It was this shop which                                                    D. It was this shop that
2. It was Tom _______ to help us.
       A. comes               B. that comes               C. to come            D. who came
3. _______ the police had rescued from the fire.
       A. The baby                                      B. The baby that                         
       C. It was the baby whom                                                     D. The baby whom
4. ________ my parents gave me the fish tank.
       A. It was on my birthday when
       B. It was my birthday on that
       C. It was my birthday that                                                                  
       D. It was on my birthday that
5. _______ I first met my girlfriend.
       A. It was in London that                                                       B. It was in London where
       C. It was London that                          D. It was London which
6. _________ on the phone.
       A. It is his mother whom is                      B. It was his mother whom is
       C. It was his mother who is                      D. It is his mother who is
7. ________ a high level of blood cholesterol.
       A. It is eggs that contain                                                       B. Those are eggs it contains
       C. It is eggs that contains                                                     D. It is eggs contain
8. _________ England won the World
 
Gửi ý kiến