Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài Tập Có file nghe

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hương Trà
Ngày gửi: 15h:23' 05-11-2020
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 369
Số lượt thích: 0 người
……………………..PRIMARY SCHOOL
CLASS: ………………………..…………
NAME: ……………………………………
FINAL TEST
Subject: English 4
Time allowed: minutes

PART 1. LISTENING
Question 1. Listen and tick
1.
 b. c. 

2.
. b. c. 
3.
 b. c. 
Question 2. Listen and number
ab. 
c. d. 

Question 3: Listen and match


PART 2. READING AND WRITING
Question 4. Read and match.
0. What are you doing?
1. When is your birthday?
2. What do you do on Sunday?
3. What did you do yesterday ?
4. What is he doing?
a. I visited my grandparents.
b. he is flying a kite.
c. It’s on the first of October.
d. I go swimming.
e. I’m painting masks
0: e
1:…..
2:…..
3:…..
4:…..

Question 5. Look and write. There is one example
adecn → d a n c e

 
1. msiw → _ _ _ _

 
2. gsin →_ _ _ _


3. koco → _ _ _ _


4. wdar → _ _ _ _


5. ksaet → _ _ _ _ _Question 6: Read and do the tasks .
Nam is nine years old. Nam is a pupil in class 4 at TraiCau Primary School. It is a big school in TraiCau town. He goes to school from Monday to Friday. His favourite subjects are Vietnamese and Maths. He likes English, too. He can sing many English songs. He likes playing the piano. He often goes to the music club on Saturdays and Sundays.
a. Tick Yes or No Yes No
1. Nam is a teacher.
2. His school is big.
3. He goes to school every day.
4. On the weekend, he often goes to the music club.
Question 7. Fill in each gap with a suitable words from the box.
boys playing girl reading badminton This is a picture of a school playground. The pupils are playing. Two boys are playing football. A (0) girl is skipping. Two (1) __________ are flying kites. Two girls are playing (2) __________. Some girls and boys are (3) __________hide-and-seek. The teacher is sitting on the bench and (4) __________a book.
Question 8. Reorder the words to make a sentence:
1. you / nationality / What / are /?
( -----------------------------------------------------------------
2. school / I / at / yesterday / was /.
( -----------------------------------------------------------------
3. how / have / you / often/ IT / do /?
( -----------------------------------------------------------------
4. like / a / I / kite / flying /.
( -----------------------------------------------------------------

PART 3. SPEAKING
Question 10.
1. Listen and repeat
2. Point, ask and answer

3. Listen and comment
4. Interview

Key
Task
Answer

1
1.c 2.b 3.c

2
a .3 b.2 c.4 d.1

3
1.a 2.b 3.e 4.c 5.d

4
1.c 2. d 3.a 4.b

5
1. swim 2. sing 3. cook 4. draw 5. skate

6
1. No 2. Yes 3. No 4. Yes.

7
1.boys 2.badminton 3.playing 4. reading

8
1. What nationality are you?
2. I was at school yesterday.
3. How often do you have IT?
4. I like flying a kite.No_avatar

ko có file nghe à bạn

 
Gửi ý kiến