Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập cuối tuần - Lớp 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Nga
Ngày gửi: 13h:05' 05-01-2018
Dung lượng: 785.0 KB
Số lượt tải: 1069
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Nga)
Họ và tên:......................... Phiếu bài tập (số 1)
Lớp 2...

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
35 + 40 86 – 52 73 – 53 5 + 62 33 + 55 88 – 6
...........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Viết các số 50 , 48, 61, 58, 73, 84 theo thứ tự từ lớn đến bé:

.........................................................................................................................

Bài 3: Một băng giấy dài 96cm, em cắt bỏ đi 26cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăngtimet?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: Mẹ nuôi gà và vịt, tất cả có 48 con, trong đó có 23 con gà. Hỏi mẹ nuôi bao nhiêu con vịt?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: >, <, = ?
45 – 24 ... 17 + 10 ; 32 + 16 ... 20 + 28

24 + 35 ... 56 – 36 ; 37 – 17 ... 56 – 36

6 + 4 .... 7 + 2 ; 10 - 2 ... 10 – 1

Bài 6: Số?
18 < ... < 20 ; 98 < ... < 100 ; 65 > ... > 62
Họ và tên:......................... Phiếu bài tập (số 2)
Lớp 2...
B ài 1:
a) Liền trước số 100 là ... c) Liền sau số 78 là ...
b) Liền sau số 39 là ... d) Liền trước số 41 là ...
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
16 + 3 90 – 70 5 + 23 6 + 4 2 + 9 57 – 51 38 – 8
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Tính:
24 cm – 13 cm = ... 14 cm + 35 cm = ... 50 + 10 + 10 = ...
44 cm – 2 cm = ... 9 cm + 50 cm = ... 16 – 0 + 3 = ...

Bài 4: Dũng có 68 viên bi. Hùng cho Dũng 20 viên bi. Hỏi Dũng có tất cả bao nhiêu viên bi?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 5: Lan có 47 que tính, Lan cho Mai 21 que tính. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính?
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 6: Nối ô trống với số thích hợp:
14 + < 19 18 - < 15 + 12 < 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bài 7: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm ?


Họ và tên:.........................
Câu lạc bộ toán – tiếng việt (Tuần 3)
Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
31 + 9 42 + 8 13 + 7 54 + 6 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Bài 2: Số?
9 + ... = 11 9 + ... = 12 9 + ... = 13 ... + 5 = 14 6 + ... = 15
7 + ... = 16 ... + 9 = 18 9 + ... = 17 ... + 9 = 10 10 + ... = 19
Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Bài giải
Lớp 2A có : 39 bạn ..........................................................................................
Lớp 2B có : 41 bạn ...........................................................................................
Cả hai lớp có : ... bạn? ...........................................................................................
Bài 4: Tính:
37 + 3 + 5 =………. 55 + 35 + 7 = ………. 14 + 23 + 43 =………….. 56 + 34 – 90 =………..
= …….. = …….. = …….. = ……..
42 + 8 + 10 =………. 48 – 20 + 2 =………. 68 – 28 – 20 =………. 21 + 19 + 30 =……….
= …….. = …….. = …….. = ……..

Tiếng việt:
Bài 1: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu dưới đây để tạo thành một câu mới:
Cuốn sách này mẹ mua. ...........................................................................
Cái bút này chị tặng em. .........................................................................
Mẹ là người em yêu quý nhất. ...................................................................
Bài 2: Ghi từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành câu:

Bố em là ............................................................................................................

................................................. là đồ dùng học tập thân thiết của em.

Họ và tên:.........................
Câu lạc bộ toán – tiếng việt (Tuần 4)
I.Toán
Bài 1: Đặt tính rồi tính:
31 + 9 42 + 8 13 + 7 54 + 6 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Bài 2: Tính:
37 + 3 + 5
 
Gửi ý kiến