Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP ĐẠI SỐ 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Cường
Ngày gửi: 17h:22' 13-09-2012
Dung lượng: 708.5 KB
Số lượt tải: 4097
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ĐẠI SỐ CHƯƠNG I
Bài 1: Thực hiện phép tính:


Bài 2: Tìm :
Bài 3: Cho P(x)=
Thu gọn P(x).
Tìm x để P(x)=5.
Khi nào thì P(2)=x.
Bài 4: Tính:

Bài 5: Cho và .
Tính .
Tính .
Bài 6: Tính nhanh 1013 và 993.
Bài 7: Tính và .
Bài 8: Tính .
Bài 9: Cho và . Tính a2+b2.
Bài 10: Em có nhận xét gì về hệ số và bậc lũy thừa của từng hạng tử trong khai triển và .
Bài 11: Thực hiện tính:


Bài 12: Phân tích thành nhân tử các đa thức:Bài 13: Phân tích A= () thành tích của 4 số nguyên tiếp.
Bài 14: Chứng minh B= chia hết cho 6 với mọi x là số tự nhiên.
Bài 15: Tìm x, y thỏa .
Bài 16: Thực hiện chia:

 với 

Bài 17: Tìm a để đa thức chia hết cho đa thức .
Bài 18: Tìm a, b để đa thức chia hết cho đa thức .
Bài 19: Tìm đa thức bậc ba f(x) biết f(x) chia hết cho 2x – 1 và khi chia cho các đa thức x – 1, x + 1, x – 2 đều có số dư là 7.
Bài 20: Tìm giá trị của m để đa thức P(x)= chia hết cho Q(x)= .
Bài 21:
Tìm n để đa thức chia hết cho đa thức .
Tìm n để đa thức chia hết cho đa thức .
Tìm tất cả các số nguyên n để chia hết cho .
 chia hết cho 6 với a Z.
 chia hết cho 5 với a Z.
BÀI TẬP ĐẠI SỐ CHƯƠNG 2
Bài 1: Cho biểu thức . Tìm x để đẳng thức đúng.
Bài 2: Tìm điều kiện xác định của:


Bài 3: Tìm x nguyên để nguyên.
Bài 4: Tìm x nguyên để nguyên.
Bài 5: Tìm x nguyên để nguyên.
Bài 6: Cho phân thức . Định x để phân thức:
Bằng 0.
Bằng 1.
Bài 7: Quy đồng mẫu thức các phân thức:
 và .
 và .
 và .
 và .
; và .
Bài 8: Rút gọn các phân thức sau:Bài 9: Tính:
 với x, y, z từng đôi một khác nhau.

Bài 10: Tình giá trị của với , , .
Bài 11: Thu gọn các biểu thức hữu tỉ:


Bài 12: Cho phân thức P = 
Tìm điều kiện của x để P xác định.
Tìm giá trị của x để phân thức bằng 1.
Bài 13:Cho biểu thức C 
Tìm x để biểu thức C có nghĩa.
Rút gọn biểu thức C.
Tìm giá trị của x để biểu thức sau 
Bài 14: Cho biểu thức:
A = 
Tìm điều kiện của biến x để giá trị của biểu thức A được xác định?
Tìm giá trị của x để A = 1 ; A = -3 ?
Bài 15: Cho biểu thức
A = 
Tìm điều kiện của x để A có nghĩa.
Rút gọn A.
 
Gửi ý kiến