Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập đồ thị có đáp án

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:50' 17-01-2017
Dung lượng: 897.5 KB
Số lượt tải: 2132
Số lượt thích: 2 người (Đinh Nam Khánh, Thu Thảo)
MÙA THI THPT QG 2016
=> LỚP ÔN HÓA THẦY LÊ TRỌNG DŨNG-KRB
=>SỐ ĐIỆN THOẠI : 0974 . 434. 868
=>CHUYÊN ĐỀ GIẢI BT HÓA VÔ CƠ BẰNG ĐỒ THỊ OXY
GIẢNG DẠY MỌI ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH ÔN THI ĐH MÔN HÓA

Câu 1 : Khi nhỏ từ từ đến dư dd HCl vào dd hỗn hợp gồm x mol Ba(OH)2 và y mol Ba[Al(OH)4]2 (hoặc Ba(AlO2)2), kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,10 và 0,30. B. 0,10 và 0,15. C. 0,05 và 0,15. D. 0,05 và 0,30
Câu 2 : Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch hỗn hợp Na2SO4 và Al2(SO4)3 ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 như sau


Dựa vào đồ thị hãy xác định giá trị của x là
A. 0,28 (mol) B. 0,3 (mol) C. 0,2 (mol) D. 0,25 (mol)
Câu 3 : Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

0 0,5 1,4 
Tỉ lệ a : b là
A. 4 : 3. B. 2 : 3. C. 5 : 4. D. 4 : 5.
Câu 4 : Nhỏ từ từ dung dịch đến dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml dung dịch A chứa Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa và số mol OH- được biểu diễn bằng đồ thị sau:

Nếu cho 100ml dung dịch hỗn hợp Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M vào 100ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?
A. 5,44 gam B. 4,66 gam C. 5,70 gam D. 6,22 gam
Câu 5 : Cho m gam Al2O3 tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Rót từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z ta có đồ thị sau:

Giá trị của a là:
A. 0,48 B. 0,36 C. 0,42 D. 0,40
Câu 6: Dung dịch chứa a mol Ba(OH)2. Thêm m gam NaOH vào A sau đó sục CO2 dư vào ta thấy lượng kết tủa biến đổi theo đồ thị (hình bên).

Giá trị của (a+m) là :
A. 20,5 B. 20,6 C. 20,4 D. 20,8
Câu 7: Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol HCl và b mol AlCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau
 Tỉ lệ a: b là
A. 4: 3. B. 2: 3. C. 1: 1. D. 2: 1.
Câu 8: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH 0,1M vào 300 ml dung dịch hổn hợp gồm H2SO4 a mol/lít và Al2(SO4)3 b mol/lít. Đồ thị dưới đây mô tả sự phụ thuộc của số mol kết tủa Al(OH)3 vào số mol NaOH đã dùng.Tỉ số a/b gần với giá trị nào sau đây
A. 1,7 B. 2,3 C. 2,7 D. 3,3
Câu 9: Khi nhúng thanh Mg có khối lượng m gam vào dung dịch hỗn hợp X chứa a mol Cu(NO3)2 và b mol HCl ta có đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của khối lượng Mg vào thời gian phản ứng được biểu diễn như hình vẽ dưới đây:


Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rút thanh Mg ra, thu được NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Tỉ lệ a : b là
A. 1 : 10. B. 1 : 12. C. 1 : 8. D. 1 : 6.
Câu 10. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa Ca(OH)2 và Na[Al(OH)4]. Khối lượng kết tủa thu sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Giá
No_avatar
Lỗi trình bày
 
Gửi ý kiến