Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài tập đội tuyển 31-7-2018

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:49' 03-08-2018
Dung lượng: 216.0 KB
Số lượt tải: 41
Số lượt thích: 0 người
PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC


Lưu ý thêm một số công thức biến đổi:
1) ; 
2) , , 3) 
4) 
5) 
6), 
7), 
8) 


9) 

.

Bài toán 1: Giải các phương trình sau đây.
1) . 2) .
3). 4) .
5) . 6).
7) . 8) .
9) . 10) .
11) . 12) .
13) . 14) .
15) . 16) .
18) 17) .
Bài toán 2: a) Tìm các nghiệm thuộc khoảng (0; 2π) của phương trình
.
b) Tìm nghiệm trên khoảng của phương trình .
Bài toán 3: Tính tổng tất cả các nghiệm trên khoảng của phương trình
.
Bài toán 4: Cho phương trình (*).
a. Giải phương trình (*) khi a = . b. Tìm a để phương trình (*) có nghiệm.

PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỐ

Bài 1. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình | x2 -2mx-2m | = | x2 + 2x|.
Bài 2. Giải bất phương trình.
a) 4| 2x-1| (x2 –x +1) > x3 -6x2 +15x -14. b) .
Bài 3. Giải phương trình.
a) . b) 
c) . d) .
Bài 4. Giải hệ phương trình.
a) b) c)  . d) 
Bài 5. Giải hệ phương trình.
a) b) 
c) d) 
Bài 6. Giải hệ phương trình.
a) . b) . c) . d) 
Bài 7. Tìm m để hệ phương trình có nghiệm.
a) . b) 

 
Gửi ý kiến