Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bai tap este va cabonhidrat

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Hồ Văn Quân
Ngày gửi: 23h:45' 25-09-2009
Dung lượng: 169.5 KB
Số lượt tải: 268
Số lượt thích: 0 người


CHƯƠNG I

ESTE - LIPIT
1 Công thức phân tử tổng quát của este 2 chức được tạo bởi rượu no và axit đơn chức không no có một nối đôi là:
A. CnH2nO4 (n8); B. CnH2n-2O4 (n8);
C. CnH2nO4 (n6); D.Tất cả đều sai
2. Có sơ đồ phản ứng:OHC – CH2 – CHO X Y CH3OHChất Y trong sơ đồ là:
A. CH3Cl; B. CH2(COOCH3)2;
C. CH4; D. HCHO.
3.Chất X có công thức phân tử là C4H6O2. Biết X không tác dụng với Na, X có phản ứng tráng gương, khi thủy phân X thu được các sản phẩm đều có phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo X là:
A. HOCH2CH=CH – CHO; B. HCOOCH2 – CH = CH2;
C. CH3 – COOCH = CH2; D. HCOOCH = CH – CH3
4. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X (chỉ chức chức este) cần vừa đủ 100(g) dung dịch NaOH 12% thu được 20,4(g) muối của axit hữu cơ và 9,2(g) rượu. Công thức phân tử của axit tạo nên este(biết rượu hoặc axit là đơn chức) là:
A. HCOOH; B. CH3COOH; C. C2H3COOH; D. C2H5COOH.
5 .Số đồng phân este có chứa nhân thơm có cùng công thức phân tử C8H8O2 là:
A. 4; B. 5; C. 6; D. 7.
6. Hợp chất hữu cơ chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức C3H6O2 là:
A. Axit hoặc este no đơn chức;
B. Rượu hai chức không no có một nối đôi
C.. Xeton và Anđehit hai chức;
D. Ancol và Xenol no.
7. Khi cho 10,6(g) hỗn hợp X gồm HCOOH và CH3COOH (có số mol bằng nhau) tác dụng với 6,9(G) C2H5OH (xúc tác H2SO4) khi hiệu suất phản ứng đạt 80% thì khối lượng este thu được là:
A. 12,96g; B. 9,72g; C. 13,48g; D. 7,52g.
8. Thủy phân một este đơn chức có tỉ khối hơi so với không khí bằng 4 bằng dung dịch NaOH(H = 100%) thì thu được muối có khối lượng phân tử bằng 24/29 khối lượng phân tử este. Công thức của este là:
A. C4H9COOCH3; B. C3H7COOC2H5;
C. C2H5COOC2H5; D. C2H5COOC3H7.
9. Cho m(g) một este Y đơn chức (không có chức khác) tác dụng với dd NaOH(dư). Sau khi kết thúc phản ứng người ta cho thêm 100ml dd HCl 1M thì trung hòa vừa đủ lượng NaOH dư. Đem chưng cất dd sau khi trung hòa thì được hơi của rượu Z và còn lại 15,25(g) muối khan. Dẫn toàn bộ hơi của rượu Z qua CuO nung nóng (dư) sau khi phản ứng hoàn toàn được chất hữu cơ Q. Cho toàn bộ Q tác dụng với lượng dư AgNO3(NH3) thi thu được 43,2(g) Ag. Công thức cấu tạo của Y là:
A. CH3COOCH; B. C2H5COOCH3;
C. C2H3COOCH3; D. CH3COOC2H5.
10. Để thủy phân 8,58 (kg) một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 (kg) NaOH thu được 0,368 (kg) glixerin và hỗn hợp muối của axit béo. Khối lượng xà phòng thu được trong đó muối của axit béo chiếm 60% là (kg):
A. 15,69 B. 16 C. 17,5; D. 19
11.. khi thủy phân 0,01 mol este X(chỉ chứa một nhóm chức este) cần vừa đủ 1,2(g) NaOH thu được rượu đa chức và một muối của axit đơn chức. Mặt khác thủy phân 6,35(g) X cần đủ 3(g) NaOH và được 7,05(g) muối. Este X là:
A. (C2H3COO)3C3H5; B. (CH3COO)3C3H5;
C. (HCOO)3C3H5; D. (C2H5COO)3C3H5
12. Số các chất đồng phân có nhân thơm có cùng công thức phân tử C8H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra hai muối và nước là:
A.2; B.3; C. 4; D.5
13. Hỗn hợp gồm 2 este đồng phân đều được tạo ra từ axit no đơn chức
 
Gửi ý kiến