Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập giới hạn hàm số 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Duy (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:46' 18-01-2011
Dung lượng: 214.5 KB
Số lượt tải: 5273
MỘT SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG IV. GIỚI HẠN
A. GIỚI HẠN DÃY SỐ
Bài tập 1: Tính các giới hạn:Bài tập 2: Tính các giới hạn:


Bài tập 3: Tính các giới hạn:B. GIỚI HẠN HÀM SỐ
Bài tập 1: Tính các giới hạn:


Dạng
Bài tập 2: Tính các giới hạn:


Bài tập 3: Tính các giới hạn:

Bài tập 4: Tính các giới hạn:

Bài tập 5: Tính các giới hạn:

Tính các giới hạn bằng cách thêm, bớt lượng liên hợp.
Bài tập 6: Tính các giới hạn:


Dạng
Bài tập 7: Tính các giới hạn:

ĐS

Bài tập 8: Tính các giới hạn:
ĐS
Dạng
Bài tập 9: Tính các giới hạn:
ĐS
Dạng : Tìm giới hạn của các hàm số lượng giác:
Cho biết :
Bài tập 10: Tính giới hạn các hàm số lượng giác sau:

ĐS:
Dạng 1: Tìm các điểm gián đoạn của các hàm số:

Bài tập: Tìm các điểm gián đoạn của các hàm số sau:


Dạng 2: Xét tính liên tục của hàm số:

Bài tập 1: Cho hàm số:

Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x0 = 1.
Bài tập 2: Cho hàm số:

Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x0 = 2.
Bài tập 3: Cho hàm số:

Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x0 = 0.
Bài tập 4: Cho hàm số:

Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x0 = 1.
Bài tập 5: Cho hàm số:

Định a để hàm số f(x) liên tục tại x0 = 1.
Bài tập 6: Cho hàm số:

Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại x0 = 2.
Bài tập 7: Cho hàm số:

Định a để hàm số f(x) liên tục tại x0 = 0.
Bài tập 8: Cho hàm số:

Định a để hàm số f(x) liên tục trên R.
Bài tập 9: Cho hàm số:

Định a để hàm số f(x) liên tục trên R.
Bài tập 10: Cho hàm số:

Xét tính liên tục của hàm số trên toàn trục số.


Dạng 3: Chứng minh phương trình có nghiệm:
Bài tập 1: CMR các phương trình sau đây có nghiệm:

Bài tập 2: CMR phương trình có 3 nghiệm trong khoảng (-22).
Bài tập 3: CMR phương trình có 3 nghiệm phân biệt.
Bài tập 4: CMR phương trình có ít nhất hai nghiệm.
Bài tập 5: CMR các phương trình sau co ùhai nghiệm phân biệt:

No_avatar

cho em hỏi có ai giải bài toán 0/0 ở bài tập 4 không ạ. giúp em với

 

No_avatar

thanks add

 
Gửi ý kiến