Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài tập giới hạn hàm số

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Thảo
Ngày gửi: 22h:30' 08-01-2018
Dung lượng: 832.0 KB
Số lượt tải: 2096
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Văn Cảnh, Đinh Nguyên Trung)
BÀI TẬP TÍNH HẠN HÀM SỐ
1.Tìm các giới hạn sau:
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
m) n) o)
p) q) r) 
s) t) 
u) v) 
2. Tìm các giới hạn sau:
A = B = C = 
D = E = G =
H = L = I = 
J = N = O = 
F = P = Q = R = M = 
3. Tìm các giới hạn sau:
a) b) c) 
d) e) g) 
f) h) o) 
i) j) k) 
l) m) n)
q) z) 
r) s) t) v) w)
4. Tính các giới hạn sau:
a. b. c. 
d. e. f.
Dạng vô định 
1. Tìm các giới hạn sau:
a) b) c)
d) e) f) g) h) i) 
j) l) k) 

m) n) o) 
p) q) r) s) t)
Giới hạn một bên
1. Tìm các giới hạn sau
a) b) c) 
d) e) f) g) h) i) 
j) k) l) g h) i)
2. Tìm giới hạn bên phải, giới hạn bên trái của hs f(x) tại xo và xét xem hàm số có giới hạn tại xo không ?
 
3. Tìm A để hàm số sau có giới hạn tại xo:
a) với x0 = 1
b) với x0 = 3
Dạng1: xa
Bài1:
1) 2) 3) 
4) 5) 6) 
Bài2: Phân tích thành nhân tử
1) 2) 
3) 4) 
5) 6) 
7) 8) 9)
10) 11) 
12) 13) 
14) 15) 
16) 17) 
Bài3: Nhân liên hợp
1) 2 3) 
4) 5) 6) 
7) 8) 9) 
10) 11) 12) (n (N, n ( 2) 13) 14) 15) 
16) 17)
Bài4: Nhân liên hợp căn bậc hai
1) 2) 3) 
4) (a > 0) 5) 
6) 7) 
Bài5: Nhân liên hợp căn bậc ba
a) b) c) d) 
7) 8) 9) 
Bài6: Nhân liên hợp căn bậc hai
1) 2) 3) 
4) 5) 9) 
6) 7) 8) 
Bài7: Nhân liên hợp căn bậc hai
 
Gửi ý kiến