Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài Tập HH11 Chương 2-Trắc nghiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Người Viễn Xứ
Ngày gửi: 16h:17' 06-11-2017
Dung lượng: 94.5 KB
Số lượt tải: 1292
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11
Dạng 1: TÌM GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT PHẲNG
Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD. Đáy có các cặp cạnh đối không song song. Tìm giao tuyến của
a. (SAC) và (SBD) b. (SAB) và (SCD) c. (SAD) và (SBC)
Bài 2. Cho tứ diện ABCD có I, J lần lượt là trung điểm AC, BC; K thuộc BD sao cho KD < KB. Tìm giao tuyến của
a. (IJK) và (ACD) b. (IJK) và (ABD)
Bài 3. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M, N là trung điểm SB, SD; P thuộc SC sao cho PC < PS. Tìm giao tuyến của
a. (SAC) và (SBD) b. (MNP) và (SBD) c. (MNP) và (SAC)
d. (MNP) và (SAB) e. (MNP) và (SAD) f. (MNP) và (ABCD)
Bài 4. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình thang, AD là đáy lớn. Gọi M, N là trung điểm BC, CD. Tìm giao tuyến của
a. (SAC) và (SBD) b. (SMN) và (SAD) c. (SAB) và (SCD)
d. (SMN) và (SAC) e. (SMN) và (SAB)
Bài 5. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J, K là trung điểm của BC, CD, SA. Tìm giao tuyến của
a. (IJK) và (SAB) b. (IJK) và (SAD) c. (IJK) và (SBC)
d. (IJK) và (SBD)
Bài 6. Cho tứ diện ABCD có M, N, P lần lượt nằm trên cạnh AB, AC, BD sao cho MN, BC, MP, AD. Tìm giao tuyến 2 mặt phẳng
a. (MNP) và (ABC) b. (MNP) và (BCD) c. (MNP) và (ACD)
Bài 7. Cho chóp S.ABCD đáy là hình thang đáy lớn AD. Gọi I là trung điểm SA, J thuộc AD sao cho JD = AD/4; K thuộc SB sao cho SK = 2BK. Tìm giao tuyến
a. (IJK) và (ABCD) b. (IJK) và (SBD) c. (IJK) và (SBC)
Bài 8. Cho chóp S.ABCD có đáy hình bình hành tâm O. Lấy N, M lần lượt thuộc SA, SB sao cho BM = BS / 4; SN = (3/4) SA. Tìm giao tuyến
a. (OMN) và (SAB) b. (OMN) và (SAD) c. (OMN) và (SBC)
d. (OMN) và (SCD)
Dạng 2: TÌM GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG
Bài 1. Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm AC, BC. Điểm K thuộc BD: KD < KB. Tìm giao điểm của:
a. CD và (MNK) b. AD và (MNK)
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hinh thang AD // BC. M, N là 2 điểm bất kỳ trên SB, SD. Tìm giao điểm:
a. SA và (MCD) b. MN và (SAC) c. SA và (MNC)
Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành và M là trung điểm SC.
a. Tìm giao điểm I của AM và (SBD).
b. Tìm giao điểm J của SD và (ABM).
c. Gọi M thuộc AB. Tìm giao điểm của MN và (SBD).
Bài 4. Cho tứ diện ABCD có M, N lần lượt là trung điểm AB, BC; P thuộc BD sao cho PB = 2PD. Tìm giao điểm của
a. AC và (MNP) b. BD và (MNP)
Bài 5. Cho chóp S.ABCD có đáy AB > CD. Gọi M thuộc SA, N thuộc AB, P thuộc BC. Tìm giao điểm
a. MP và (SBD) b. SD và (MNP) c. SC và (MNP)
Bài 6. Cho chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N là trung điểm SB, AD và G là trọng tâm ΔSAD.
a. Tìm giao điểm I của GM và (ABCD)
b. Tìm giao điểm J của AD và (
No_avatar

trắc nghiệm?

 
Gửi ý kiến