MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài tập Hóa học lớp 11 (Cả năm)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Phương Duy (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:27' 24-07-2014
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 2146
  Số lượt thích: 16 người (Nguyễn Thị Trang, Trần Thanh Hoàng, ngô thị ngân, ...)
  Mọi người có nhu cầu down thì cho mình nhận xét nhé
  CHUYÊN ĐỀ 1.
  SỰ ĐIỆN LI
  A. PHẦN LÝ THUYẾT
  I. SỰ ĐIỆN LI
  - Sự điện li là quá trình các chất tan trong nước ra ion.
  - Chất điện li mạnh: là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.
  + Những chất điện li mạnh: Các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4 . . .các bazơ mạnh: KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 . . .và hầu hết các muối.
  HCl → H++ Cl -
  Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH -
  - Chất điện li yếu: là chất khi tan trong nước chỉ có một số phần tử hòa tan phân li ra ion, phần tử còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.
  + Những chất điện li yếu: Là các axit yếu: CH3COOH, HClO, HF, H2S…các bazơ yếu: Mg(OH)2, Al(OH)3 . . .
  CH3COOH CH3COO - + H+ II. AXIT - BAZƠ - MUỐI
  1. Axit
  - Theo A-re-ni-ut: Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.
  HCl → H++ Cl -
  - Axit một nấc: phân li một nấc ra ion H+: HCl, HNO3, CH3COOH . . .
  - Axit nhiều nấc: phân li nhiều nấc ra ion H+: H3PO4 . . .
  2. Bazơ
  - Theo A-re-ni-ut: Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.
  NaOH → Na+ + OH - 3. Hidroxit lưỡng tính
  - Hidroxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.
  Thí dụ: Zn(OH)2 là hidroxit lưỡng tính
  Phân li theo kiểu bazơ: Zn(OH)2 Zn2+ + 2OH -
  Phân li theo kiểu axit: Zn(OH)2 + 2H+
  4. Muối
  - Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation ) và anion là gốc axit
  - Thí dụ: NH4NO3 → + 
  NaHCO3 → Na++ 
  III. SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC. pH. CHẤT CHỈ THỊ AXIT - BAZƠ
  - Tích số ion của nước là (ở 250C). Một cách gần đúng, có thể coi giá trị của tích số này là hằng số cả trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.
  - Các giá trị [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường
  Môi trường trung tính: [H+] = 1,0.10-7M hoặc pH = 7
  Môi trường axit: [H+] > 1,0.10-7M hoặc pH < 7
  Môi trường kiềm: [H+] < 1,0.10-7M hoặc pH > 7
  IV. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
  1. Điều kiện xãy ra phản ứng
  - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xãy ra khi các ion kết hợp lại với nhau tạo thành ít nhất một trong các chất sau:
  + Chất kết tủa:
  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl
  Ba2+ + → BaSO4↓
  + Chất bay hơi:
  Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2↑ + H2O
   + 2H+ → CO2↑ + H2O
  + Chất điện li yếu:
  CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl
  CH3COO - + H+ → CH3COOH
  2. Bản chất phản ứng
  - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.


  B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI
  I. Các công thức lien quan khi giải bài tập của chương
  1. Tính nồng độ các ion trong dung dịch các chất điện li
  ; Trong đó: [A]: Nồng độ mol/l của ion A
  nA: Số mol của ion A.
  V: Thể tích dung dịch chứa ion A.
  2. Tính pH của các dung dịch axit - bazơ mạnh
  - [H+] = 10-a (mol/l) a = pH
  - pH = -lg[H+]
  - [H+].[OH-] = 10-14
  II. Các bài tập có lời giải
  Câu 1. Trộn 100 ml dung dịch HNO3 0.1M với 100 ml dung dịch H2SO4 0.05M thu được dung dịch A.
  a. Tính nồng độ các ion trong A.
  b. Tính pH của dung dịch A.
  c. Tính thể tích dung dịch NaOH 0.1M để trung hòa dung dịch A.

  Giải
  a. ; 
  
  
  b. 
  c. Câu c ta có thể làm theo hai cách khác nhau:
  * Cách 1: Đây là cách mà chúng ta hay làm nhất từ trước đến nay đó là viết PTHH rồi tính toán dựa vào PTHH.
  HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O
  0.01 0.01
  H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O
  0.005 0.01
  
  * Cách 2: Ngoài cách giải trên, ta có thể vận dụng cách giải dựa vào PT ion thu gọn để giải. Đây là cách giải chủ yếu mà ta sử dụng khi giải các dạng bài tập về axit - bazơ củng như các dạng bài tập khác khi sử dụng PT ion thu gọn.
  Bản chất của hai phản ứng trên là:
  H+ + OH- H2O
  0.02 0.02
  
  Câu 2. Dung dịch X chứa NaOH 0.1M, KOH 0.1M và Ba(OH)2 0.1M. Tính thể tích dung dịch HNO3 0.2M để trung hòa 100 ml dung dịch X.
  Giải
  
  
  Bản chất của các phản ứng này là
  H+ + OH- H2O
  0.04 0.04
  

  C. PHẦN BÀI TẬP CƠ BẢN
  Câu 1. Viết PT điện li của các chất sau:
  a. HNO3, Ba(OH)2, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, Na2CO3, BaCl2, NaHCO3, H2S.
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  b. CuSO4, Na2SO4 , Fe2(SO4)3, NaHPO4, Mg(OH)2, CH3COOH, H3PO4, HF.
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  Câu 2. Viết PT phân tử và PT ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) khi trộn lẫn các chất sau:
  a. dd HNO3 và CaCO3 b. dd KOH và dd FeCl3
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  c. dd H2SO4 và dd NaOH d. dd Ca(NO3)2 và dd Na2CO3
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  e. dd NaOH và Al(OH)3 f. dd Al2(SO4)3 và dd NaOHvừa đủ
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  g. dd NaOH và Zn(OH)2 h. FeS và dd HCl
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  i. dd CuSO4 và dd H2S k. dd NaOH và NaHCO3
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................
  l. dd NaHCO3 và HCl m. Ca(HCO3)2 và HCl
  ...
  No_avatar

  Cam on ban da chia se tai lieu. Chuc ban luon vui khoe, thanh cong.

  No_avatar

  BÀI VIẾT CỦA BẠN KHÁ CHI TIẾT. CẢM ƠN BẠN ĐÃ CHIA SẺ TÀI LIỆU CHO MỌI NGƯỜI THAM KHẢO.

   

  Avatar

  Bạn nói thế là sao 

   

  No_avatar

  Tài liệu rất hay , bài tập sát chương trình, phân loại rõ ràng. Thank you very much

  Avatar

  cảm ơn ạ 

   

  No_avatarf

  cảm ơn bạn nhiều nhé. tài liêu hay va dễ hiểu lam bạn.Cười nhăn răng

  No_avatarf

  rất hay.cảm ơn thầy nhiều.Cười nhăn răng. chúc thầy sức khỏe

  Avatar

  tài liệu hay, chi tiết, thiết nghĩ bạn thêm 1 số câu trắc nghiệm nữa thì chuẫn! thanks bạn đã chia sẽ tài liệu

  Avatar

  Rất tuyệt vời, cảm ơn bạn nhiều

   
  Gửi ý kiến