Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap mau he thong cung cap

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thành
Ngày gửi: 22h:51' 24-12-2016
Dung lượng: 297.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
CÁC DẠNG BÀI TẬP CUNG CẤP ĐIỆN
.
DẠNG I Về tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong mạng điện.

Bài tập 1:

Hãy xác định công suất đầu vào của trạm S1( . Biết điện áp định mức của trạm biến áp là 35/10 kV (Hình vẽ 1). Toàn bộ đường dây của mạng dùng loại dây AC-95 ( r0 = 0,37 (/km; x0 = 0,35 (/km), chiều dài tiết diện đường dây cho trên hình vẽ. (tổn thất công suất trên đường dây và trong máy biết áp cho phép tính gần đúng với Udm ở mọi vị trí của lưới).Yêu cầu xác định chi tiết:
Tổng công suất tại thanh hạ áp của trạm S2( = ? (công suất của tất cả các phụ tải cùng tổn thất công suất trên đường dây).
Công suất đầu vào của trạm S1( = ? (tức S2( cùng tổn thất công suất trong máy biến áp)

Giải:
Đoạn 2-5 thay bằng 2-5’ (l25’ = l25/3) và S5 = (0,6+j0,5)x2000 = 1200+j1000 kVA.
Z25’ = 1/3.(r0.l25’ +jx0.l25’) = 1/3(0,37x2 +j0,35x2) = 0,246 + j0,233 (.
Z23 = r0.l23 +jx0.l23 = 0,37x1 +j0,35x1 = 0,37 + j 0,35 (.
Z34 = r0.l34 +jx0.l34 = 0,37x1 +j 0,35x1 = 0,37 + j 0,35 (.
 = (S4/U)2.Z34’ = = 11 300.(0,37+j0,35)
= 4 181 + j 3 955 VA = 4,181 + j3,955 kVA
 = +  = 800 + j700 + 4,181 + j 3,955 kVA. = 804,181 + j703,955 kVA.
= += 1000 + j 950 + 804,181 + j 703,955 = 1804,181 + j 1653,955 kVA.
=(S”23/U)2.Z23= =59 905,81.(0,37+j0,35)
= 22 166,14 + j20 967,03 VA = 22,166 +j 20,967 kVA
= + = 1804,181 + j 1653,955 + 22,166 + j 20,967 = 1826,347 +j 1674,922.
= (S”25/U)2.Z25’ = = 24400.(0,246+j0,233)
= 6002,4 + j 5685 VA = 6,002 + j5,685 kVA.
== 1200 + j 1000 + 6,002 + j5,685 = 1206,002 + j1005,685 kVA
Công suất tổng hạ áp của trạm:
= +  = 1826,347 + j1674,922 + 1206,002 + j1005,685
= 3032,349 + j 2680,607 kVA = 3,032 + j2,680 MVA.
Công suất đầu vào = + 
 = + 
= (Pfe +j(Qfe = n.(P0 +j= 2x2,42 +j= 4,84 +j50 kVA


25,226 + j212,949 kVA
 =  +  = 4,84+j50 + 25,226 + j212,949 = 30,066 + j 262,949 kVA
 = +  = 3032,34 + j 2680,6 + 25,226 + j212,94 = 3057,56 + j 2893,54 kVA


Bài tập 2:
Hãy xác định tổn thất điện năng trên đường dây và trong trạm biến áp của lưới điện như (Hình vẽ 1). Xác định tiền tổn thất điện trong 1 năm của toàn hệ thống. Biết điện áp định mức của trạm biến áp là 35/10 kV. Toàn bộ đường dây của mạng dùng loại dây AC-95 ( r0 = 0,37 (/km; x0 = 0,35 (/km), chiều dài cho trên hình vẽ. Đoạn dây 2-5 có phụ tải phân bố đều với mật độ 600+j500 VA/m (tổn thất công suất trên đường dây và trong máy biết áp cho phép tính gần đúng với Udm ở mọi vị trí của lưới).


Yêu cầu xác định chi tiết:
Tổng tổn thất điện năng trên đường dây lưới 10 kV (Add = ?.
Tổng công suất hạ áp của trạm = ? (tổng phụ tải cùng tổng tổn thất trên đường dây).
Tổn thất điện năng trong 1 năm của trạm biến áp (Atram = ?.
Tiền tổn thất toàn hệ thống trong 1 năm C(A = ?

Giải:
Đoạn 2
 
Gửi ý kiến