Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập môn toán lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Phước Lợi
Ngày gửi: 11h:58' 09-03-2017
Dung lượng: 549.0 KB
Số lượt tải: 1710
Số lượt thích: 0 người
ngày tháng năm
I) Mục tiêu
Luyên về cộng trừ các số có ba chữ số trong phạm vi 1000
II) Bài luyện tập
1)Đặt tính rồi tính
a) 452 + 316 b) 38 + 476 c) 602 – 437
2)Tìm y
a) y + 512 = 708 b) y – 216 = 235
3)Điền dấu (>,< ,=) vào ô trống:

a)436 – (138 + 96 ) 162
b)912 - 568 139+78

4) Khối lớp Hai có 274 học sinh như vậy nhiều hơn khối lớp Ba 68 học sinh
.Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh?

5 )Tính nhanh :
a) 78 – 15 – 33 =
b ) 68 +35+27 – 15 – 48 – 7


ĐAP AN
1) a) 452 b) 38 c) 602
+316 + 476 - 437

768 514 165

2) a) y + 512 = 708 b) y - 216 = 235
y = 708 - 512 y = 235 +216
y = 196 y = 451

3) a) 436 - (138 + 96 ) 162 b) 912 - 5 6 >>>139 +78
436 - 234 344 217
202
Bài giải
Khối lớp Ba có số học sinh là:
274 - 68 = 206 (học sinh)
Đáp số : 206 học sinh
5)
a) 78 - 15 - 33 = b) 68 +35 +27 -15 -48 -7 =
78 - (15 +33) = (68 -48) +(35 -15) +(27-7)=
78 - 48 = 30 20 + 2 0 + 20 =
20 x 3 = 60
Thứ ngày tháng năm

ÔN TẬP CỘNG TRỪ
I tiêu:
-Ôn tập về cộng trừ các số có ba chữ số trong phạm vi 1000
-Ôn dạng toán cộng trừ có cùng đơn vị.
-Toán giải dạng ít hơn.
II Luyện tập:
Bài 1:Đặt tính và tính rồi thử lại:

a) 548 +196 b) 712 - 368
Bài 2: Tính:
a)583 kg - (321 kg + 98kg ) =
b)78 m + 137m - 59 m =

Bài 3: Nam có 37 viên bi ,như vậy Nam có ít hơn Tùng 19 viên bi .Hỏi Nam có bao nhiêu viên bi?

Bài 4: Viết các số 428 , 482,842, 824, 246, 264, 296
a)Theo thứ tự từ lớn đến bé?
b)Theo thứ tự từ bé đến lớn?

Bài 5: Với ba số 325, 50 và 375 cùng các dấu +, - , = .Em hãy lập các phép tính đúng.

ĐáP áN
1: a) 548 b) 712
+196 - 368

344

ì 2: a) 583 kg - (321 kg + 98kg) =
583kg - 419 kg = 164 kg
b) 78 m +137 m -59 m =
215 m -59 m = 156 m

Bài 3 : Bài giải
Số bi của Tùng là :
+19 = 56 (viên)
Nam và Tùng có số viên bi là :
37 +56 = 93 (viên)
Đáp số : 93 viên bi

Bài 4: a) 842, 824,482,428 ,296,264,246
b)246,264,296,428,482,824,842.

Bài 5: 50 +325= 375 375- 50 =325
325 +50 = 325 375 -325= 50

Thứ ngày thang năm
I. Mục tiêu:
_Ôn tìm số hạng thứ nhất ,số bị trừ. Cộng trừ có nhớ .
_ Ôn dạng toán giải nhiều hơn, ít hơn . Viết số
 
Gửi ý kiến