Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập nói

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hồng Lê
Ngày gửi: 15h:25' 21-09-2021
Dung lượng: 18.7 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
Part 1
Choose the best answer
1. The first time to meet:Ann “ How do you do” : John “ ….”
A. Hello B. Good morning C. How do you do D. Hi
2. In the morning Lee meets Thomas: Lee: “ How are you?” Thomas: “…..”
A. I’m fine, thank you B. I’d love it C. Never mind D. of course
3. Nora “ ………………?” the seller: “ It is $2”.
A. How many money is this pen B. How money is this pen
C. How much is this pen D. What is this money?
4. Mary “ Would you like to drink coffee?” Ann “ …”
A. Yes, I like B. Yes, I like it C. Yes, please Yes, I would
5. Hue: “ Thank you very much.” Lan : “…….”
A. You’re welcome B. Yes, no problem C. Well done D. OK
6.Tony: “ Would you like to drink a cup of alcohol?” – Lesley: “ ……..”
A. No, I would not B. No, I do not C. No, thanks D. No, never
7. Nhi: “ …………………….?” Hoa: “ It is 4 o’clock”
A. What time is it B. How long is it C. What is hour D. How time
8. Nancy: “ Myson has just got a place in Harvard.” Diana: “…………”
A. Never mind B. Congratulations C. I am sorry D. As a cake
9. His niece: “ How can you go for work?” – Lesley : “………”
A. By a car B. By foot C. On a car D. By plane
10. Minh: “ …………………………….,professor?” His professor: “ Yes, please.”
A. Can I go out B. Do I go out C. May I go out D. Am I go
11. Mai: “ I am having an English test tomorrow”. Vy: “ ……………….”
A. I am sorry B. Good luck C. Well done D. No problem
12. Kien: “ I’ve passed the final exam!” Tony: “………..!”.
A. Forget it B. You too C. Not at all D. Congratulations
13. Lee: “ That was nice of you. Thank you” Duyen: “ …………….”
A. It’s my pleasure B. It’s up to you C. Of course D. It’s OK
14. Lam: “ Thank for your helping me.” Minh: “ ……….”
A. Not at all B. That’s very kind of you to say so
C. That’s good idea D. Sure
15. Kiet: “ Happy New Year!” - Mary: “ ……………”
A. Ok. Let’s do that B. Yes, I’d love to
C. The same to you D. That’s great
16. Phuc: “ How nice your house is!” Duong: “ ……………..”
A. I’m glad you like it B. Don’t worry about it C. Ok. Let do that D. Alright
17. Diem: “ Let’s go to the beach.” Lam: “……………..”
A. That sounds great B. Don’t mention it
C. That’s a nice compliment D. Glad to meet you
18. QuangHai: “ You played very well last weekend!” Xuan Truong: “ ……”
A. I’m glad to hear it B. I’m glad you like it
C. It’s very kind of you to say so D. That’s good idea
 
Gửi ý kiến