Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập Ôn Chương I - Đại số 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Anh Tuấn
Ngày gửi: 16h:00' 28-09-2017
Dung lượng: 272.5 KB
Số lượt tải: 1085
Số lượt thích: 0 người
( 3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ ( T3)
Bài 1: Tính
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Rút gọn các biểu thức sau:
a) 
b) 
Bài 3: Tìm x, biết:
a) 
b) 
Bài 4: Chứng minh rằng giá trị các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:
a) 
b) 
c) 
Bài 5: Tính
a) 
b) 
Bài 6: Cho Chứng minh rằng:

( 4. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
( PP: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức)
Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) b) 
c) d) 
e) f) 
g) h) 
Bài 2: Tìm x biết:
a) b) 
c) d) 
e) f) 
f) g) 
h) i) 
Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 
b) .
Bài 4: Tìm bốn số nguyên dương liên tiếp, biết rằng tích của chúng bằng 120.
Bài 5: Cho 
Trong đó : a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.
Chứng minh: A > 0

( 5. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
( PP: Nhóm các hạng tử, phối hợp các phương pháp)
Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) b) 
c) d) 
e) f) 
g) h) 
i) k) 
Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) b) c) d) 
Bài 3: Tìm x biết:
a) b) 
c) d) 
e) f) 
Bài 4: Chứng minh rằng hiệu các bình phương của hai số lẻ liên tiếp thì chia hết cho 8.
Bài 5: Cho:


Chứng minh rằng: A và B là các số chính phương
Bài 6: Chứng minh rằng: luôn luôn chia hết cho 30 với mọi n là số nguyên.
( 6: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC
CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
Bài 1: Tính
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Tìm x biết:
a) 
b) 
Bài 3: Làm tính chia
a) 
b) 
c) 
Bài 4: Làm tính chia
a) 
b) 
c) 
Bài 5: Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia:
a) 
b) 
Bài 6: Tìm x để :
a) 
b) 
Bài 7: Tìm giá trị nguyên để các biểu thức sau nhận giá trị nguyên
a) b) 

( 7: ÔN TẬP CHƯƠNG I
Bài 1: Tính
a) b) 
c) d) 
Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a) b) 
c) d) 
Bài 3: Làm tính chia:
a) 
b) 
Bài 4: Tìm x biết:
a) 
b) 
Bài 5: Chứng minh rằng: Nếu thì:

Bài 6: Cho đa thức:

a) Phân tích A thành nhân tử
b) Chứng minh rằng nếu a, b, c là các số nguyên và thì 
Bài 7: Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì:

Bài 8: Tìm GTLN hoặc GTNN của các biểu thức:
a) 
b) 


( 8: PHÂN THỨC ĐẠI SỐ - TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
RÚT GỌN PHÂN THỨC
Bài 1: Chứng minh:
a) b) c) 
d) e) 
Bài 2: Tìm đa thức A trong mỗi đẳng thức sau:
a) b) 
Bài 3: Rút gọn các
 
Gửi ý kiến