Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài Tập Ôn chương III: Dãy số -Cấp số cộng-Cấp số nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Phi Hoàng (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:00' 15-12-2012
Dung lượng: 125.5 KB
Số lượt tải: 2613
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG III
QUY NẠP TOÁN HỌC
Chứng minh rằng : 
CMR:
CMR: 
CMR: (chia hết)
CMR: (chia hết)
CMR: 
CMR: 
CMR: 
CMR: (chia hết)
CMR: 
Tính tổng : biết : dự đoán công thức tính Sn và chứng minh
CMR: 
CMR :
II) DÃY SỐ- CẤP SỐ CỘNG-CẤP SỐ NHÂN
Các dãy số (Un) được cho bởi các công thức
a) 
b) 
c) 
Hãy viết sáu số hạng đầu của mỗi dãy số. Khảo sát tính tăng giảm của chúng, tìm số hạng tổng quát của câu c
Khảo sát tính tăng giảm của các dãy số sau:
a) 
b) 
c) 
16) Cho dãy số (Un) với 
a) Viết 5 số hạng đầu của dãy số
b) tìm công thức truy hồi
c) Chứng minh dãy số tăng và bị chặn dưới
17) Cho dãy số (un) với
CMR
CMR dãy số là giảm và bị chặn?
18) Cho cấp số cộng : 
Tìm hạng đầu và công sai
19) Xác định cấp số cộng có 5 số hạng biết tổng là 25 và tổng các bình phương của chúng là 165
20) Tìm chiều dài của các cạnh một tam giác vuông, biết độ dài 3 cạnh lập thành một cấp số cộng có công sai là 25
21) Tính u1 và d của các cấp số cộng dưới đây:

Cho số cộng (un) có . Tính d và S11
Tìm u1 và q biết:
a)  b) 
24) 3 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng là 21, nếu số thứ 2 trừ đi 1 và số hạng thứ 3 cộng thêm 1 thì 3 số đó lập thành một cấp số nhân. Tìm 3 số đó?
25) Tìm x để ba số sau lập thành một cấp số cộng 
26) Cho ba số a, b, c lập thành một cấp số cộng CMR: 
27) Tìm k để các số  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng
28) Cho a, b, c là đội dài ba cạnh của một tam giác với  và chúng lập thành một cấp số cộng CMR: ac=6.R.r
29) Tìm 3 số dương biết chúng lập thành một cấp số cộng số hạng thứ 3 bằng 5 lần số hạng thứ nhất. Nếu thêm 8 vào số hạng thứ 3 thì ba số đó lập thành cấp số nhân.
30) Tìm 4 số nguyên biết ba số hạng đầu lập thành cấp số cộng và ba số hạng sau lập thành cấp số nhân, tổng hai số hạng đầu và cuối bằng 14 và tổng của hai số hạng giữa bằng 12
31) Tổng 3 số hạng đầu của một cấp số cộng bằng 12.Nếu số thứ 3 thêm 2 ta được một cấp số nhân. Tìm 3 số đó.
32) ba số có tổng bằng 28 lập thành một cấp nhân. Nếu số thứ nhất giảm đi 4 thì theo thứ tự đó ta được một cấp số cộng . tìm 3 số đó
33) Tìm a, b biết 5a-b; 2a+3b; a+2b lập thành một cấp số cộng còn  lập thành một cấp số nhân
34) Cho 4 số a, b, c, d lập thành một cấp số nhân CMR:
a) 
b) 
35) Cho Tam Giác ABC có các cạnh tương ứng là a, b, c. Biết , lập thành cấp số nhân. Tìm các góc còn lại của tam giác.
36) Cho 3 số  lập thành cấp số cộng. CMR a, b, c lập thành cấp số nhân
37) Cho một tam giác vuông có độ dài 3 cạnh lập thành một cấp số nhân. Tính các góc của tam giác đó.
38) Tính các tổng sau:

26) Cho a+b+c=30 . a,b,c lập thành một cấp số cộng và b,a,c lập thành cấp số nhân .Tìm 3 số a,b,c.
27) Giữa 2 và 1458 hãy đặt 5 số nữa để lập được một cấp số nhân. Tìm 5 số đố
28) xác định m để các PT sau có 4 nghiệm lập thành cấp số cộng.


 
Gửi ý kiến