Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bai tap on he Toan 6 len 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Phương Thanh
Ngày gửi: 22h:06' 01-07-2015
Dung lượng: 333.0 KB
Số lượt tải: 2110
Số lượt thích: 0 người
Ôn tập hè –Môn toán 6
Phần I : Ôn tập về bốn phép tính số nguyên và phân số
A : Số NGUYÊN
Bài 1 :Thực hiện phép tính : (Tính nhanh nếu có thể )
1) 347.22 – 22 . ( 216 + 184 ) : 8 ; 2) 132 – [116 – ( 132 – 128 )2] ;
3) 16 :{400 : [200 – ( 37 + 46 . 3 )]} ; 4) {184 : [96 – 124 : 31 ] – 2 }. 3651 ;
5) 46 – [ (16 + 71 . 4 ) : 15 ]} – 2 ; 6) 33.18 + 72 .42 – 41 .18
7)( 56 . 46 – 25 . 23 ) : 23 ; 8) ( 28 . 54 + 56 . 36 ) : 21 : 2 ;
9) ( 76 . 34 – 19 . 64 ) : ( 38 . 9 ) ; 10) ( 2+ 4 + 6 + ….. + 100 ) . ( 36 . 333 – 108 . 111) ;
11) ( 5 . 411- 3 .165 ): 410 ; 12
Bài 2:Tính :
A= [(- 8 ) + ( - 7 ) ] + ( -10) ; B = - ( - 299 ) + ( - 219 ) + ( -401 ) + 12
C = 555 + ( - 100) + ( -80) + ; D = ( - 40 ) + 3150 + ( - 307)
E= 98 . 42 – {50 . [(18 – 23) : 2 + 32 ]} ; F = - 80 - [ - 130 – ( 12 – 4 )2] + 20080
G = 1000 + ( - 670 ) + 297 + ( - 330 ) ; H = 1024 : 24 + 140 : ( 38 + 25) – 723 : 721
I = ;K = 219 +573 + 381 – 173
L = 36 . 33 – 105 . 11 + 22 . 15 ; N = 160 – ( 2 3 .52 – 6 . 25 )
O = (44 . 52 . 60 ) : ( 11 . 13 .15 ) ; P = (217 +154) . ( 3 19 – 217 ) . ( 24 - 42)
Q = 100 + 98 + 96 + ….. + 4 +2 – 97 – 95 - …… - 3 – 1
Bài 3 :Tìm x N biết :
a) 280 – ( x – 140 ) : 35 = 270 ; b) ( 190 – 2x ) : 35 – 32 = 16 ; c) 720 : [ 41 – ( 2x – 5 ) ] = 23 .5
d) ( x : 23 + 45 ) . 37 – 22 = 24 . 105 ; e) ( 3x – 4 ) . ( x – 1 ) 3 = 0 ; f) 22x-1 : 4 = 83
g) x17 = x ; h) ( x – 5 ) 4 = ( x – 5 ) 6 ; i) ( x + 2 ) 5 = 210 ; k ) 1 + 2 + 3 + … + x = 78
l) ( 3 .x – 24) . 73 = 2 .74 ; n) 5x : 52 = 125 ; m) ( x + 1) 2 = ( x + 1) 0 ;
o) ( 2 + x ) + ( 4 + x ) + ( 6 + x ) + ……+ ( 52 + x ) = 780 ; p) 70 x , 80 x và x > 8
q) x 12 , x 25 , x 30 và 0 < x < 500
Bài 4 : Tìm x Z biết :
a) ( - x + 31 ) – 39 = - 69 ; b) – 121 – ( - 35 – x ) = 50 ; c) 17 + x – ( 352 – 400 ) = - 32
d) 2130 – ( x + 130 ) + 72 = - 64 ; e) ; f) ; g)
h) ; i) ( x – 2 ) – ( -8 ) = - 137 ; k) 15 – ( - x + 18 ) = - 24
l) 12 - = -19 ; m) 10 -
Bài 5 : Tìm n N biết :
a) 8 n - 2 ) ; b) ( 2.n +1 ) ( 6 – n ) ; c) 3.n ( n – 1 ) ; d) ( 3 .n + 5) ( 2 .n +1)
Bài 6 : Tìm x , yN để :
a) ( x + 22 ) ( x
 
Gửi ý kiến