Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI TAP ON KT TIET 18-SH 6

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tuyết (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:32' 12-10-2018
Dung lượng: 135.8 KB
Số lượt tải: 192
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN KIỂM TRA CHƯƠNG I- TOÁN 6
Bài 1: Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước đáp án đúng.
1. Cho tập hợp A ={0}. Số phần tử của A là: A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số
2. Cho tập hợp B = {0; 1; 2; 3; ....; 90}. Số phần tử của B là:
A. 89 B. 90 C. 91 D. 92
3. Kết quả của phép toán: 23.5 – 5.12 bằng: A. 120 B. 55 C. 26 D. 12
4. Kết quả của phép toán: 77.6 + 6.23 bằng A. 300 B. 150 C. 200 D. 600
5. Trong phép chia có dư thì
A. Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số chia B. Số dư bao giờ cũng bằng số chia
C. Số dư bao giờ cũng lớn hơn số chia D. Số dư bao giờ cũng nhỏ hơn hoặc bằng số chia
6. Giá trị của 43 là: A. 12 B. 7 C. 16 D. 64
7. Kết qủa của phép tính 75 : 73 là: A. 49 B. 14 C. 7 D. 9
8.Kết quả viết tích 67. 65 dưới dạng một lũy thừa là: A. 635 B. 62 C. 612 D. 3612
9. Trong các số: 213; 435; 680; 156 số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5
A. 213 B. 156 C. 435 D. 680
10. Nếu  thì tổng a + b chia hết cho : A. 12 B. 24 C. 9 D. 6
Bài 2 (2điểm): Điền dấu “X” vào ô trống cho thích hợp trong mỗi phát biểu sau:
Câu
Đúng
Sai

a) Một số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết cho 5b) Một số chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng là chữ số 4c) Nếu mỗi số hạng của tổng đều không chia hết cho một số thì tổng cũng không chia hết cho số đó.Bài 3(2điểm): Điền dấu “X” vào ô trống cho thích hợp trong các câu sau:
Câu
Đúng
Sai
Câu
Đúng
Sai

a) 128 : 12 4 = 122


c) 53 = 15b) 5.(25 – 20)2 = 53


d) 53. 52 = 55Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.
ĐỀ 2: Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng(2 điểm)
Số phần tử của tập hợp M = ( 18; 19; . . . ; 1001; 1002 ( là:
A. 984 B. 492 C. 985 D. 493
2) Kết quả của phép tính 3. 42 là : A. 12 B. 24 C. 48 D. 16
3) Số La Mã XVII có giá trị là: A. 14 B. 15 C. 16 D. 17
4) Điều kiện để có phép chia a:b là : A. a>b B.  C.a≠0 D. b≠0
Câu 2Điền vào chỗ (...) để được số liền trước và liền sau của các số sau1 điểm)
A. .........; 103;.............
B. ........; a;........... (a ( N, a ≥ 1)

Câu 3. Cho tập hợp A = . Trong các câu sau, câu nào sử dụng kí hiệu đúng?
A. 2 A B. 2 A C. 2 A D. 2 = A
Câu 4) A= /tập hợpcon của A là : {13} B. {1;3;5} c){13579} d)1
Câu 5) Kết quả của phép tínhlà: a) b) c) d)
Câu 6) Giá trị của lũy thừa 53 bằng : a) 15 b) 53 c)125 d) 5
Câu 7) Kết quả 7930 : 7929là ?a)0 b)1 c) 7959 d) 79
ĐỀ 3
Câu 1. Cho
 
Gửi ý kiến