Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập ôn luyện nghỉ dịch Covid 19

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Nguyệt (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:15' 26-02-2020
Dung lượng: 25.8 KB
Số lượt tải: 1086
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Loan)
Bài tập ngày 17/2/2020 :
Task 1. Odd one out:
1. a. morning     b. eveningc. dancing  d. afternoon
2. a. tomorrow   b. nightc. yesterday     d. today
3. a. see        b. meetc. watch        d. again
4. a. hello       b. goodbyec. good morning  d. good afternoon
5. a. Japanese   b. Australiac. America      d. England
Task 2. Order the words. There is one example.
Example: beach/ Tony/ on/ was /the/ yesterday              
Tony was on the beach yesterday.
1. you/ where/ yesterday/ were/ morning    _____________________________________? 2. do/ you/ did/ what/ morning/ this    _____________________________________? 3. you/ did/ go/ on time/ school/ to    _____________________________________? 4. homework/your/ yesterday/ do/ you/ did/ everning?    _____________________________________. 5. football/ Peter/ at/ plays/ 4:45    _____________________________________.
Bài tập ngày 18/2/2020 :
Task 1. Odd one out:
1. a. Austalian   b. Malaysianc. Vietnamese   d. America
2 a. Wednesday  b. Yesterdayc. Saturday      d. Tuesday
3. a. February   b. Libraryc. March      d. July
4. a. May   b. Aprilc. Ninth        d. June
5. a. twenty     b. twenty-thirdc. twenty-three  d. twenty-nine
Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.
0
A
Mai: Hi Lan. Where were you last weekend?


B
Lan: I read books and did my project?


C
Mai: What did you do there?


D
Lan: No. They were on the beach.


E
Mai: Did you go their with your friends?.


F
Lan: I was in the school library.

Bài tập ngày 19/2/2020 :
Task 1. Odd one out:
1. a. on       b. sitc. in       d. to
2. a. what      b. wantc. where       d. how
3. a. ride    b. bikec. swim       d. swing
4. a. dictation   b. writec. comic book    d. text
5. a. tennis     b. footballc. guitar        d. volleyball
Task 2: Read and match
1. What’s the date today?
a. No, I didn’t.
1 -

2. Where were you yesterday?
b. It’s the ninteenth of .February
2 -

3.Did you play chess yesterday?
c. I was in the school.
3 -

4. What did you play?
d. No, he didn’t.
4 -

5. Did your father watched TV
e.I played badminton
5 -Bài tập ngày 20 /2/2020 :
Task 1.Odd one out:
1. a. classroom b. teacherc. gym         d. computer room
2. a. address    b. villagec. district       d. city
3. a. road     b. streetc. study        d. village
4. a. photograph  b. maskc. puppet        d. take
5. a. maths     b. sciencec. month       d. informatic technology
Task 2. Read and write YES or NO.
Dear Lam,
I’m Viet. Last Sunday was fun and relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favourite films. What did you do last Sunday?
Viet
0.
Last Sunday was fun and relaxing.
YES

1.
Viet got up early.
____

2.
In the morning, he cleaned the living room.
____

3.
In the afternoon, he worked in the garden.
____

4.
Then he did his homework.
____

5.
In the evening, he chatted online with his friend Mai.
____

Bài tập ngày 21/2/2020 :
Task 1. Odd one out:
1. a. paint      b. readc. video         d. listen
2. a. water     b. schoolc. zoo          d. class
3. a. exercise   b. musicc. dictation   d. draw
4. a. wash   b. waterc. week       d. want
5. a. Birthday   b. Mondayc. Thursday    d. Sunday
.Task 2: Put the words in order

1.yesterday/ beach/ they/ were/ on
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓