Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập ôn luyện tiếng anh

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn ngọc trang
Ngày gửi: 13h:22' 23-12-2017
Dung lượng: 13.5 KB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
Bài tập củng cố kiến thức về các dạng của tiếng anh
Ex1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc,
để hoàn thành các câu sau:
1. You must (do) ……. your homework before going to the bad .
2. Would you like (have)……. dinner at my house tonight?
3. Nam (not be)…… at home last night, he (go)…..out with his friends.
4. My uncle (raise)……. a lot of chickens at the moment.
5. Nga and Tuan often (phay)……. Chess in their free time.
6.She will be 14 on her next birthday. She(invite)…… her classmates to her party.
7. We must (do)…… our homework before going out.
8.Hoa usually (phay)….. catch at recess.
Ex2:Khoanh vào các câu sau, để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Tri Nguyen……is a famous place in Nha Trang.
temple B.museum C. pagoda D. aquarium
Would you like …… a dinner with me tonight?
Have B. to have C. having D. has
Mr. Tan is a …… worker.
Care B. careful C. carefully D. careless
What about ……to the movies?
go B. to go C. goes D. going
 
Gửi ý kiến