Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP ÔN TẬP

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:52' 22-08-2019
Dung lượng: 18.5 KB
Số lượt tải: 268
Số lượt thích: 0 người
RELATIVE CLAUSE
DEFINING RELATIVE CLAUSES
(Mệnh đề quan hệ hạn định)

CHỦ TỪ
TÚC TỪ
SỞ HỮU


NGƯỜI

Who

Whom

That


whose


VẬT

WhichNON – DEFINING RELATIVE CLAUSES
(Mệnh đề quan hệ không hạn định)
Đặt dấu phẩy ngăn cách MĐ chính và MĐQH khi tiền trí từ có:
Tên riêng
This, That, These, Those
My, Your,His, Her, Its, Our, Their
Không dùng “That” trong mệnh đề quan hệ không hạn định(Mệnh đề quan hệ có dấu phẩy)


Rewrite the following sentences, using relative clauses:
Ex: Mary is very kind. I know her sister.
Mary, whose sister I know, is very kind.
His illness prevented him from work. It was caused by undernourishment.
His illness .
I apologized the woman. I spilled her coffee.
I .
That is the boy. He broke your window yesterday.
That .
Shakespeare wrote plays. People have enjoyed them for four centuries.
Shakespeare .
The woman was a tiger – tamer. You met her at the gate.
The woman .
Tom works in factory that’s very far from home. Tom’s car is very good.
Tom .
The woman is preparing lunch for everyone. They want to see her.
The woman .
How is your son? He had an operation last week.
How is .
She’s a girl. He wants to buy her house.
She .
Mr. Smith is my teacher. I accidentally picked up Mr. Smith’s hat yesterday.
Mr. Smith .
This magazine is very interesting. My parents bought it last week.
This .
The teacher has taught in our school. He is very dedicated to students.
The teacher .
Do you know the librarian? She keeps the library.
Do you .
This is the goal – keeper. His brother is my friend.
This is .
The woman spoke to me. She was very helpful.
The woman .
The man is a professor. He’s going to give a lecture to our students.
The man .
The artists performed many wonderful shows. We met them yesterday.
The artistis .
My father bought a motorbike. The motorbike costs 2 thousand dollars.
My father .
She found a dog. Its leg was broken.
She .
They are the children. Their team won the match.
They are .

 
Gửi ý kiến