Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập ôn tập chương 1(phần đại số 8)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cao Ngoc Hoa
Ngày gửi: 05h:14' 26-10-2012
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 5123
Số lượt thích: 0 người
Bài tập ôn tập chương 1(phần đại số 8)
Bài 1: Rút gọn các biểu thức sau:

Bài 2:Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

Bài 3:Tìm x biết

Bài 4:Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 5:Tìm GTLN của các biểu thức sau

Bài 6:Tìm m sao cho đa thức A chia hết cho đa thức B
a)A=  và B =
b) A=  và B = x – 3
c) A = 8x2 – 26x +m và B = 2x – 3
d) x3 + 4x2 +4x + m và B = x + 3
Bài 7:Tìm a,b sao cho đa thức
a) f(x) = x4- x3 -3x2 + a x +b chia cho đa thức x2 – x – 2 dư 2x - 3
b) g(x) = x4 + a x +b chia cho đa thức x2 - 4
Bài 8: Thực hiện phép chiaBài 9: Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức 4n3- 4n2 –n +4 chia
hết cho giá trị của biểu thức 2n +1
Bài 10:Cho x,y l à c ác s ố th ực sao cho x + y, x2+ y2, x4+ y4 là các số
nguyên.Chứng minh rằng 2x2y2 v à x3 + y3 là các số nguyên
No_avatar

sao không có lời giải vậy hả Lè lưỡi

 

No_avatar

uk 
Gửi ý kiến