Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập ôn tết 2023_Toán 7

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Thái Chí Phương
Ngày gửi: 17h:39' 12-01-2023
Dung lượng: 422.8 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7
TẾT NGUYÊN ĐÁN 2023
A. ĐẠI SỐ

Bài 1. Thực hiện phép tính:
 9
  4

a)   2.18  :  3  0,2 
 25
  5

4
5
4
16
c) 1    0,5 
23 21 23
21
3

b)
d)

2

 1
 1 
 1 
e) 4.    2.    3.   1
 2
 2 
 2 
Bài 2. Tìm x, biết:

a) 5x – 7 = 3x + 9;

3
4

1
2

b) 1 .x  1  

g)

4
;
5

2

1
4
d)  x    ;


2

25

e) 5x - |9-7x| = 3 ;

h) (x-1)2 = (x-1)4 ; i) 5-1.25x = 125 (x  Z) ;

3 1 3 1
.19  .33
8 3 8 3
212.35  46.81

 2 .3
2

6

 84.35

4
25
2
:
1
81 81
5

c) x 

1
 25 : 23 ;
2

g) 5  3x  1  6  4
k) x  1  x  2  x  3  4 x

x y

và x + y = 28
3 4
b) Tìm hai số x và y biết x : 2 = y : (-5) và x – y = - 7
x y y z
c) Tìm ba số x, y, z biết rằng:  ,  và x + y – z = 10
2 3 4 5
Bài 4. Số học sinh của bốn khối 6, 7, 8, 9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6. Biết rằng số học sinh
khối 9 ít hơn số hs khối 7 là 70 học sinh. Tính số học sinh của mỗi khối.

Bài 3. a) Tìm hai số x và y biết:

Bài 5. Học sinh lớp 7 tham gia trồng ba loại cây: phượng, bạch đàn và xà cừ. Số cây
phượng, bạch đàn, xà cừ tỉ lệ với 2, 3 và 5. Tính số cây mỗi loại biết rằng tổng số cây là
120 cây.
Bài 6. Một cửa hàng bán Vật liệu xây dựng thống kê số bao xi măng bán được hàng
ngày ( trong 30 ngày ) được ghi lại ở bảng sau.
20
40
30
15
20
35
35
25
20
30
28
40
15
20
35
25
30
25
20
30
28
25
35
40
25
35
30
28
20
30
a) Dấu hiệu mà cửa hàng quan tâm là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Lập bảng “tần số”.
c) Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng, rồi từ đó rút ra một số nhận xét.
d) Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu bao xi măng? Tìm mốt
của dấu hiệu.

2

Bài 7. Điểm thi học kì của 20 học sinh lớp 7A được cho trong bảng sau:
6
7
4
8
9
7
10
4
9
8
6
9
5
8
9
7
10
9
7
8
a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
b) Tính số các giá trị của dấu hiệu.
c) Tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 8. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của một nhóm học sinh.
Thầy giáo ghi lại như sau:
3
5
7
3
4
7
8
9
7
8
6
7
5
3
8
7
5
4
8
7
7
9
4
7
5
3
9
7
7
4
7
6
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng
c) Tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 9. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của một nhóm học sinh.
Thầy giáo ghi lại như sau:
7
8
9
9
5
6
7
10
9
7
10
11
8
8
7
7
9
8
8
8
a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số
c) Tính số trung bình cộng của các giá trị và tìm mốt của dấu hiệu.
Bài 10. Thống kê điểm kiểm tra Toán của các học sinh lớp 7A ta được kết quả như sau:
8
7
5
6
7
5
8
8
8
6
8
6
5
6
9
8
9
7
7
6
a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Hãy lập bảng tần số và tính số trung bình cộng
c) Tìm mốt của dấu hiệu.
d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
B. HÌNH HỌC

Bài 1: Cho tam giác cân ABC có AB = AC = 5 cm, BC = 8 cm. Kẻ AH vuông góc với
BC (H  BC)

 = BAH
a) Chứng minh : HB = HC và CAH
b) Tính độ dài AH?
c) Kẻ HD vuông góc AB ( D  AB), kẻ HE vuông góc với AC(E  AC). Chứng
minh: DE//BC

3

Bài 2: Cho tam giác DEF vuông tại D, phân giác EB. Kẻ BI vuông góc với EF tại I. Gọi
H là giao điểm của ED và IB. Chứng minh:
a)  EDB =  EIB
b) HB = BF
c) DB < BF
d) Gọi K là trung điểm của HF. Chứng minh 3 điểm E, B, K thẳng hàng.
Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường phân giác của góc B cắt AC tại H. Kẻ
HE vuông góc với BC ( E € BC). Đường thẳng EH và BA cắt nhau tại I.
a) Chứng minh rẳng : ΔABH = ΔEBH
b) Chứng minh BH là trung trực của AE
c) So sánh HA và HC.
d) Chứng minh BH vuông góc với IC. Có nhận xét gì về tam giác IBC.
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A với

AB 3
 và BC = 10cm..
AC 4

a) Tính A B; AC.
b) Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE= 2cm;trên tia đối của tia AB lấy điểm D
sao cho AD=AB. Chứng minh ∆BEC = ∆DEC.
c) Chứng minh DE đi qua trung điểm cạnh BC.
Avatar

cám ơn bài chia sẻ của bạn.

in uv cuon

 
Gửi ý kiến