Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập phát âm thi vào 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thu Hien
Ngày gửi: 20h:01' 03-10-2015
Dung lượng: 216.5 KB
Số lượt tải: 1600
Số lượt thích: 0 người
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 PTTH
Năm học 2015 – 2016
Câu I: Chọn một phương án A,B,C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác so với các từ còn lại, (1 điểm)
1.A.favorite B.lively C.imagine D.uniform
2.A.stopped B.laughed C.walked D.lasted
3.A.ocean B.cotton C.chopstick D.solid
4.A.songs B.mountains C.plants D.samples
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2014 – 2015
I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. ( 1,0 điểm)
1. A. seat B. teacher C. wear D. meal
2. A. needed B. worked C. stopped D. washed
3. A. play B. date C. pay D.many
4. A. think B. thick C. this D. thanks
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2013 – 2014
Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. ( 1,0 điểm)
1. A. sometimes B. visit C. worship D. with
2. A. washed B. looked C. stopped D. played
3. A. three B. through C. month D. than
4. A. nation B. pollution C. question D. information
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013
I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. ( 1,25 điểm)
1. A. chemistry B. pretty C. type D. study
2. A. bad B. hat C. map D. hate
3. A. played B. cooked C. talked D. worked
4. A. teacher B. match C. machine D. church
5. A. pens B. books C. chairs D. toys
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2011 – 2012
I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại trong các câu sau. (1,25 điểm)
1. A. washed B. worked C.decided D. stopped
2. A. hats B. hands C. books D. cats
3. A. Sun B. Cut C. shut D. put
4. A. teacher B. seat C. meat D. bear
5. A headache B. children C. chair D. kitchen
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011
I. Chọn chữ cái A, B, C hoặc D của từ có phần gạch chân có cách đọc khác các từ còn lại. (1,25 điểm)
1. A. same B. sound C. sing D. sugar
2. A. third B. three C. the D. thin
3. A. study B. pretty C. apply D. busy
4. A. lived B. fixed C. liked D. missed
5. A. ride B. since C. drive D. divide
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008 – 2009
I. chọn từ có phần gạch chân có cách đọc khác các từ còn lại( 1,25 điểm)
1. A. change B. man C. fame D. sale
2. A. covered B. showed C. dressed D. sleeved
3. A. village B. shine C. invite D. primary
4. A. church B. catch C. mechanic D. kitchen
5. A. subjects B. books C. stops D. names


1/ A. seat B. meat C. head D. heat
2/ A. tidal B. high C. nice D. big
3/ A
 
Gửi ý kiến