Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÀI TẬP PHÁT ÂM TIẾNG ANH 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Hoài Nam
Ngày gửi: 18h:16' 05-04-2012
Dung lượng: 477.0 KB
Số lượt tải: 1754
Số lượt thích: 0 người
Choose the word that has underlined letters pronounced differently from the others
Unit 1. A VISIT FROM A PENPAL1
a
mosque
b
optional
c
notice
d
tropical

2
a
divide
b
impress
c
official
d
comprise

3
a
climate
b
federation
c
separate
d
apartment

4
a
ethnic
b
currency
c
secondary
d
official

5
a
Buddhism
b
compulsory
c
puppet
d
instruction

6
a
climate
b
divide
c
primary
d
religion

7
a
difficult
b
currency
c
instruction
d
puppet

8
a
compulsory
b
territory
c
mausoleum
d
comprise

9
a
association
b
continue
c
countries
d
tropical

10
a
hold
b
history
c
Buddhism
d
home

11
a
girls
b
parks
c
countries
d
regions

12
a
sound
b
about
c
country
d
around

13
a
mosque
b
question
c
quarter
d
queen

14
a
special
b
climate
c
because
d
come

15
a
ghost
b
hold
c
gold
d
monster

16
a
federation
b
impress
c
ethnic
d
depend

17
a
currency
b
busy
c
compulsory
d
puppet

18
a
official
b
come
c
capital
d
secondary

19
a
instruction
b
Islam
c
soil
d
correspond

20
a
asked
b
arrived
c
enjoyed
d
used
Unit 2. CLOTHING21
a
equal
b
fashion
c
champagne
d
match

22
a
comic
b
cross
c
cotton
d
economic

23
a
baggy
b
minority
c
style
d
rivalry

24
a
design
b
ghost
c
clothing
d
strong

25
a
casual
b
sale
c
sleeveless
d
slit

26
a
baggy
b
fashion
c
label
d
casual

27
a
economy
b
occasion
c
freedom
d
logical

28
a
encourage
b
young
c
proud
d
enough

29
a
rivalry
b
economic
c
symbolic
d
comic

30
a
embroider
b
subject
c
label
d
poet

31
a
inspiration
b
label
c
occasion
d
logical

32
a
grow
b
novel
c
cotton
d
comic

33
a
modern
b
pattern
c
confident
d
equal

34
a
musician
b
necessary
c
recently
d
since

35
a
design
b
loose
c
style
d
symbol

36
a
practical
b
logical
c
rivalry
d
champagne

37
a
economic
b
conclusion
c
sailor
d
minority

38
a
tunic
b
worldwide
c
slit
d
print

39
a
clothing
b
ethnic
c
whether
d
those

40
a
subject
b
occasion
c
inspiration
d
style
Unit 3. A TRIP TO THE COUNTRYSIDE41
a
pagoda
b
banyan
c
gather
d
relax

42
a
bamboo
b
afternoon
c
soon
d
took

43
a
collection
b
comment
c
rest
d
blanket

44
a
crop
b
grocery
c
locate
d
picnic

45
a
business
b
hamburger
c
tomb
d
baggy

46
a
exchange
b
bank
c
hamburger
d
bamboo

47
a
sightseer
b
hike
c
shrine
d
picnic

48
a
parent
b
itinerary
c
grocery
d
relax

49
a
gather
b
earth
c
theater
d
thanks

50
a
collection
b
question
c
nation

No_avatarf

2.minh la thanh vien moi.rat vui dc tham gia lam thanh vien o trang wed nax.mong moi nguoi giup do

 

Avatar

đây là thư viện đề thi chứ ko fải thư viện làm quen nhá 

Avatar

Nếu có đáp án thì đ/c post ngay nhé

 

No_avatar

cần đáp án

 

 
Gửi ý kiến