Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

bài tập phương trình mặt phẳng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Van Hanh
Ngày gửi: 15h:55' 01-04-2013
Dung lượng: 210.0 KB
Số lượt tải: 2524
Số lượt thích: 0 người
VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;4;1), B(–1;1;3) và mặt phẳng (P): . Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P). Đs: 
Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm và song song với trục Oy. Đs: 
Câu 3: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: . Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với giá của véc tơ , vuông góc với mặt phẳng và tiếp xúc với (S). Đs: (P): hoặc (P): .
Câu 4: a/ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): và mặt phẳng (P):. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm vuông góc với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). Đs: (Q): hoặc (Q): 
b/ Tương tự: Với , .
Đs: hoặc .
Câu 5: Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S): . Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính . Đs: (P): y – 2z = 0
Câu 6: Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu (S): và 2 điểm . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M, N và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính . Đs: (P): hoặc (P): 
Câu 7: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua O, vuông góc với mặt phẳng (Q): và cách điểm M(1; 2; –1) một khoảng bằng . Đs: (P): hoặc (P): .
Câu 8: a/ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ( : và điểm M(0; –2; 0)Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với đường thẳng (, đồng thời khoảng cách d giữa đường thẳng ( và mặt phẳng (P) bằng 4. Đs: (P): hoặc .
b/ Câu hỏi t/tự: Với . Đs: hoặc .
Câu 9: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các điểm . Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và B, đồng thời khoảng cách từ I đến (P) bằng . Đs: (P): ; (P): .
Câu 10: a/ Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với , , , . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P)
Đs: (P): ; (P): .
b/ Câu hỏi t/ tự:Với .Đs: hoặc .
Câu 11: a/ Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho các điểm , , . Viết phương trình mặt phẳng đi qua và gốc tọa độ sao cho khoảng cách từ đến bằng khoảng cách từ đến . Đs: ; 
b/ Câu hỏi tương tự:Với . Đs: hoặc .
Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm , , và mặt phẳng (P): . Viết phương trình mặt phẳng đi qua A, vuông góc với mặt phẳng (P), cắt đường thẳng BC tại I sao cho . Đs: : hoặc : 
Câu 13: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm , và tiếp xúc với mặt cầu (S): . Đs: (P): ; (P): 
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất. Đs: (P): .
Câu 15: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai điểm và . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (P) là lớn nhất. Đs: (P): .
 
Gửi ý kiến