Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài tập POLIME rất hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tấn Kiên
Ngày gửi: 08h:36' 28-09-2012
Dung lượng: 243.5 KB
Số lượt tải: 4992
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn khôi Nguyên)
POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

A. LÝ THUYẾT
1. Hợp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp ?
A. axit amino axetic B. caprolactam C. metyl metacrylat D. buta- 1,3-dien
2. Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?
A. Phenol và fomandehit B. buta-1,3-dien và stiren
C. Axit adipic và hexammetylen điamin D. Axit - aminocaproic
3. Loại cao su nào sau đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp ?
A. Cao su buna B. Cao su buna – N C. Cao su isopren D. Cao su clopen
4. Polime nào sau đây thức tế không sử dụng làm chất dẻo ?
A. Poli(metyl metacrilat) B. Cao su buna C. Poli(viny clorua ) D. Poli(phenol fomandehit)
5. Loại tơ nào sau đây thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” dệt áo rét ?
A. Tơ capron B. Tơ nilon 6 – 6 C. Tơ lapsan D. Tơ nitron
6. Tơ nilon 6 – 6 là:
A. Hexancloxiclohexan B. Poliamit của axit - aminocaproic
C. Poliamit của axit adipic và hexametylendiamin D. Polieste của axit adipic và etylen glycol
7. Dùng Polivinyl axetat có thể làm được vật liệu nào sau đây ?
A. chất dẻo B. cao su C. Tơ D. Keo dán
8. Trong các Polime sau: tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, tơ nilon 6 – 6, tơ axetat. Loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ là:
A. sợi bông, len, tơ axetat, tơ visco B. tơ tằm, sợi bông, nilon 6-6
C. sợi bông, len, nilon 6-6 D. tơ visdo, nilon 6-6, tơ axetat
9. Phản ứng trùng hợp là phản ứng:
A. Cộng hợp liên tiếp phân tử nhỏ (Monome) giống nhau thành một phân tử lớn (Polime)
B. Cộng hợp liên tiếp phân tử nhỏ (Monome) giống nhau thành một phân tử lớn (Polime) và giải phóng phân tử nhỏ
C. Cộng hợp liên tiếp phân tử nhỏ (Monome) thành một phân tử lớn (Polime) và giải phóng phân tử nhỏ
D. Cộng hợp liên tiếp phân tử nhỏ (monome) giống nhau hoặc gần giống nhau thành một phân tử lớn (Polime)
10. Chất nào sau đây tạo phản ứng trùng ngưng ?
A. Acol etylic và hexametylendiamin B. axit- amino enantoic
C. axit stearic và etylenglicol D. axit oleic và glixerol
11. Tơ sợi axetat được sản xuất từ:
A. Visco B. Vinyl axetat C. Axeton D. Este của xenlulozơ và axit axetic
12. Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (Polime) đồng thời có loại ra các phân tử nhỏ ( như: nước, amoniac, hidro clorua,…) được gọi là:
A. Sự peptit hóa B. Sự Polime hóa C. Sự tổng hợp D. Sự trùng ngưng
13. Tơ enang được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây ?
A. B. C. D. 
14. Khi phân tích polistiren ta được monome nào sau đây ?
A. B. C. D. 
15. Hợp chất có CTCT : có tên là:
A. tơ enang B. tơ capron C. tơ nilon D. tơ lapsan
16. Hợp chất có công thức cấu tạo là: có tên là:
A. tơ enang B. tơ nilon 6-6 C. tơ capron D. tơ lapsan
17. Hợp chất có CTCT là: có tên là:
A. tơ enang B. tơ nilon C. tơ capron D. tơ lapsan
18. Tơ visco là thuộc loại:
A. Tơ thiên nhiên có nguồn gốc thực vật B. Tơ tổng hợp
C. Tơ thiên nhiên có nguồn gốc động vật D. Tơ nhân tạo
19. Chất nào sau đây không là polime?
A. tinh bột B. thủy tinh hữu cơ C. isopren D. Xenlulozơ triaxetat
20. Polime nào sau đây có dạng phân nhánh?
A. Poli(vnylclorua) B. Amilopectin C. Polietylen D. Poli(metylmetacrylat)
21. Polime nào có thể tham gia phản ứng cộng hidro?
A. Poli pripen B. Cao su buna C. Polivyl clorua D. Nilon 6-6
22. Polime nào có thể thủy phân trong dd kiềm ?
A. Tơ capron B. Poli stiren C. Teflon D. Poli phenolfomandehit
23. Polime nào vừa có thể cho phản ứng cộng với
No_avatar

noi chung la hayMỉm cườihe he

 

Avatar

sao từ câu 70 trở đi ko có đáp án

 

Avatar

Xem lại giúp mình đáp án câu 8, 23, 29, 53, 56 hình như có vấn đề???

No_avatar

câu 8 :len có nguồn gốc từ protein chứ đâu phải xen

 

 
Gửi ý kiến