Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập PTBH chứa tham số

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Nguyễn
Ngày gửi: 21h:43' 21-04-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 151
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề : Phương trình bậc hai chứa tham số

Bài toán 1 : Giải phương trình bậc hai có chứa tham số .

Phương pháp : Xét các trường hợp của hệ số a :
- Nếu a = 0 thì tìm nghiệm phương trình bậc nhất .
- Nếu a 0 thì tiến hành các bước sau:
+ Tính biệt số .
+ Xét các trường hợp của  ( Nếu  chứa tham số ).
+ Tìm nghiệm của phương trình theo tham số.

Bài 1 : Giải phương trình bậc hai ( m là tham số ) sau :
a) x2 - 2(3m - 1)x + 9m2 - 6m - 8 = 0
b) x2 - 3mx + 2m2 - m - 1 = 0
c) 3x2 - mx + m2 = 0
d) x2 - 2(m - 1)x + m - 3 = 0

HDẫn : a/ 9 ; x3m + 2 , 3m - 4
b/ (m + 2)2 : + m2 : x2m + 1 , m - 1
+ m =-2 : x = -3 ( nghiệm kép)
c/ -11m2 : + m = 0 : x = 0 ( nghiệm kép)
+ m 0 : PT vô nghiệm.
d/ m2 - 3m + 4 = (m - 2 + 0 :+ xm - 1 +
+ m - 1 -
Bài 2 : Giải phương trình (m là tham số) :
(m - 1)x2 - 2mx + m + 2 = 0
HDẫn : * m =1 : x =
* m 1 : = 2 - m
+ m > 2 : Vô nghiệm.
+ m = 2 : x = 2 (nghiệm kép )
+ m < 2 : ;

Bài 3 : Giải phương trình (m là tham số) :
(m - 1)x2 + 3mx + 2m + 1 = 0
HDẫn : + m = 1 : x =-1
+ m1 :x1 ; x Bài 4 : Giải phương trình (m là tham số) :
x2 - 2(m + 1)x + 2(m + 5) = 0
HDẫn : m2 - 9 Nếu : -3 Nếu thì ( nghiệm kép)
Nếu thì
Bài 5 : Giải phương trình (m là tham số) :
(4m2 + 4m + 1)x2 - 2m(2m + 1)x + m2 = 0
HDẫn : m vô nghiệm.
m , 0 : x (nghiệm kép)

Bài toán 2 : Tìm giá trị của tham số để phương trình có nghiệm kép,có hai nghiệm
phân biệt, có nghiệm,vô nghiệm.

Phương pháp: Điều kiện để phương trình bậc 2 có :
- Nghiệm kép 
- Hai nghiệm phân biệt 
- Có nghiệm :+Xét a= 0 (Nếu a chứa tham số )
+Xét 
- Vô nghiệm : + Xét a= 0
+ Xét 
Bài 6 : Tìm các giá trị của m để phương trình sau có 2 nghiệm phân biệt :

a) 2x2 - 4x + m = 0
(m < 2)


b) 5mx2 - 4x - 3m = 0
(m


c) mx2 - 3x + m = 0
, m


Bài 7 : Tìm các giá trị của m để phương trình sau có nghiệm kép :

a) 3x2 - 2mx + 1 = 0
(m =


b) 4mx2
 
Gửi ý kiến