Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bài tập so sánh hơn dùng kèm unit 4 anh 6 thí điểm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoa Mơ
Ngày gửi: 22h:05' 30-10-2016
Dung lượng: 26.5 KB
Số lượt tải: 6969
Số lượt thích: 1 người (Hoa Mơ)
BÀI TẬP UNIT 4 ANH 6 . SO SÁNH HƠN
I. Complete sentences, using the comparison of adj:
1. A new house is ________________ an old house.(expensive)
2. Motorbikes are _____________________ bikes.(fast)
3. My television is _________________________ his television.(modern)
4. Summer is ________________________ spring. (hot)
5. Jane is __________________________ her sister. (beautiful)
6. Skirts are ______________________ dresses. (cheap)
7. Her English is ________________________ my English. (good)
8. A bike is __________________________ a car. (convenient)
II - Dùng so sánh hơn để viết những câu sau:
Ex: Hue / small / Hanoi -> Hue is smaller than Hanoi.
1- My school / big / your school ..........................................................................
2- Lan / young / Hoa. ......................................................................
3- My father / old / my mother. ...........................................................................
4- This ruler / long / that ruler. ............................................................................
5- This room / large / my room ............................................................................
6- The boys / strong / the girls. ............................................................................
7- My house / tall / your house. .............................................................................
8- Nam / short / his sister. ..............................................................................
III- Cho dạng so sánh đúng của tính từ trong ngoặc:
1- Rivers are (big)……………………………. than lakes.
2- The Mekong river is (long)………………….. than the Red river.
5- My mother is (old) …………………….than my teacher.
8- Nga and Lan are (short)…………………….. than Minh.
9- My mother is (young)…………………… than my father.
10- Ha Noi is (small)………………….than Ho Chi Minh city.
11- This boy is (tall)………………………..than that boy.
12- A dictionary is (thick)……………………….. than a notebook.
14-Buildings are (high)…………………….. than houses.

IV- Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không đổi:
1- Lan is taller than Hoa. -> Hoa is……….………………………….…………
2- I am bigger than my sister. -> My sister is ……………………..….………….
3- Jane cooks better than me. -> I cook…………………………………..……….
4- My mom is younger than my dad. -> My dad is …………………………….
5- Nam is thinner than Minh. -> Minh is ………………………………………
6- My father is heavier than me. -> I am …………………………………………...
7- That tree is higher than this tree. -> This tree is ……………………………….
8- My shirt is older than your shirt. -> Your shirt is ……………………………..

V. Write sentence suing the comparative of the adjectives.
1. I / thin / my brother. => I am thinner than my brother.
2. A lake / small / a sea. .......................................................................................
3. This book / good / that one. .......................................................................................
4. The weather here / hot / the weather in my hometown.
..............................................................................................................
5. A mouse / small / a cat. ........................................................................
6. The sun / big / the moon. .................................................................................
7. A radio / cheap / a television. ....................................................................................
8. French food / good / English food........................................................................
9. Your hair / long / my hair. ............................................................................
10. A mountain / high / a hill......................................................................................
11. A child / young / a man. ......................................................................................
 
Gửi ý kiến