Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập sóng ánh sáng phân dạng hay

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thụy
Ngày gửi: 21h:05' 17-02-2013
Dung lượng: 328.0 KB
Số lượt tải: 1985
Số lượt thích: 0 người
GIAO THOA ÁNH SÁNG
Dạng 1: Quan hệ giữa i ; x ; a ; D ; ; k
* Khoảng vân i: Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp: 
* Vị trí (toạ độ) vân sáng: (d = d2-d1 = k( (  => x = k.i
* k = 0: Vân sáng trung tâm; k = (1: Vân sáng bậc 1 ; k = (2: Vân sáng bậc 2
* Vị trí (toạ độ) vân tối: (d = (k + 0,5)( (  => x = (k+0,5).i
* k = 0, k = -1: Vân tối thứ (bậc) nhất; k = 1, k = -2: Vân tối thứ (bậc) hai
1. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,2mm ; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 2m , bước sóng ( = 0,6(m .Tính khoảng vân giao thoa .
A. 1mm B. 104 mm C. .10-4 mm D. #
2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng =0,5. Khoảng cách từ hai khe đến màn 1m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5mm. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp :
A. 0,5mm B. 0,1mm C. 2mm D. 1mm
3. Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng : a =2mm; D =1m . Dùng ánh sáng đơn sắc có λ1 = 0,5μm chiếu vào khe S.Vị trí vân tối bậc 4 có tọa độ A. 1mm B. 1,125mm C. 0,875mm D. 3,5mm
4. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng có bước sóng 0,6m. Hai khe sáng cách nhau 0,2mm và cách màn 1,5m. Vân sáng bậc 2 cách vân sáng trung tâm: A 13,5mm B 20mm C 5mm D 9mm
5. Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, hai khe S1và S2 được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Biết S1S2= 0,3mm, khoảng cách hai khe đến màn quan sát 2m . Vân tối gần vân trung tâm nhất cách vân trung tâm một khoảng là A. 6 mm B. 4mm C. 8mm D. 2mm
6. Trong thí nghịêm Young về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc trong thí nghiệm là 6000. Vị trí vân tối thứ 5 so với vân trung tâm là: A. 22mm. B. 18mm. C. 20mm. D. 16mm.
7. Trong một thí nghiệm về giao thoa, ánh sáng bước sóng , D = 2m . khoảng cách 2 vân tối liên tiếp là 1mm. Khoảng cách 2 khe là A. 1mm B. 1,5mm C. 2mm D. 0,1mm
8. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng . Biết S1S2 = 2mm , khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m , khoảng cách từ vân sáng thứ 3 đến vân sáng chính giữa là 1,8mm . Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là
A. 0,4 (m B. 0,55 (m C. 0,5 (m D. 0,6 (m
9. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng =0,6m. Hiệu khoảng cách từ hai khe đến vị trí quan sát được vân sáng bậc 4 bằng bao nhiêu?
A. 3,6m B. 2,4m. C. 1,2m D. 4,8m
*  ; (c = 3.108m/s )  => v = 
* Nếu trong môi trường trong suốt có chiết suất n thì 
10. Ánh sáng đơn sắc tím có bước sóng là : A. 0,4mm B. 0,4μm C. 0,4nm D. 0,4pm
11. Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014 Hz .Bước sóng của ánh sáng trong chân không là
A.0,75m B.0,75mm C. 0,75μm D.0,75nm
12. Ánh sáng vàng có bước sóng trong chân không là 0,5893m. Tần số của ánh sáng vàng:
A. 5,05. 1014 s-1 B. 5,16. 1014 s-1 C. 6,01. 1014 s-1 D.5,09.
 
Gửi ý kiến