Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập Tam giác đồng dạng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Thái Chí Phương
Ngày gửi: 09h:28' 27-05-2020
Dung lượng: 471.0 KB
Số lượt tải: 696
Số lượt thích: 0 người
TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bài 1. Cho ABC vuông ở A, điểm M thuộc cạnh AC. Vẽ MDBC tại D. Gọi E là giao điểm AB và MD.
a)  Chứng minh rằng:    
b)  Chứng minh rằng: MA.MC = MD.ME
c)  Chứng minh rằng:  
d)  Chứng minh rằng: AB.AE = AM.AC
 Bài 2.  Cho ABC nhọn, các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Chứng minh rằng:
a
b)  HB.HD = HC.HE
c)  
d)  DH.DB = DA.DC
 Bài 3. Cho ABC nhọn, các đường cao BD và CE cắt nhau ở H. Chứng minh rằng:
a)  EHB DHC
b)  HED HBC
c)  ADE ABC
Bài 4.  Cho ABC có ba góc nhọn (AB < AC). Vẽ hai đường cao BD và CE.
a)  Chứng minh: ΔABD ΔACE.
b)  Chứng minh: ΔADE ΔABC
c)  Tia DE và CB cắt nhau tại I. Chứng minh: ΔIBE ΔIDC 
Bài 5. Cho hình thoi ABCD có góc A bằng 600. Qua C kẻ đường thẳng d không cắt hình thoi nhưng cắt đường thẳng AB tại E và đường thẳng AD tại F.
a) Chứng minh:
b) Chứng minh:
c) Chứng minh:  BE.DF = DB2.
d) Chứng minh:
Bài 6. Cho ABC có góc A = 900, AB = 30cm, AC = 40cm, đường cao AE và BD là phân giác. Gọi F là giao điểm của AE và BD.
a) Chứng minh: ABC EAC. Tính AE
b) Chứng minh: BD.EF = BF.AD
c) Chứng minh: AF = AD.
d) Tính AF.
 Bài 7.  Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm M. Vẽ BHCM, HNDH (NBC). Chứng minh rằng:
a) DHC NHB                 
b) MBH BCH                 
  c) AM.NB = NC.MB
Bài 8.  Cho ABC có 3 đường cao AA`, BB`, CC` cắt nhau tại H . Chứng minh:
a)  AB`B AC`C
b)  ABC đồng dạng AB`C`
c)   

Bài 9.  Cho ABC vuông tại A có AB = 15, AC = 20 và đường cao AH
a)  Chứng minh: ABC HAC. Từ đó suy ra: AC2 = BC.HC
b)  Chứng minh: AH2 = BH.CH                                         
c)  Tính độ dài trung tuyến AM và đường cao AH của ABC
Bài 10.  Cho ABC vuông tại A có AB = 12cm , AC = 16cm. Vẽ đường cao AH, phân giác AD.
a)  Tính độ dài BC
b)  Chứng minh ABH ABC. Tính độ dài AH.
c)  Tính độ dài BD và CD.
d)  Tính tỉ số diện tích của ABD và ACD
 Bài 11. Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 8cm, AC = 6cm.
a)  Tính BC.
b)  Chứng minh ABC HBA; HAC HBA
c)  Gọi M, N là trung điểm của BH, AH. Chứng minh AMCN.
d)  Lấy điểm D thuộc tia đối của tia AC, vẽ AKBD (KBD).
Chứng minh: KBH DBC.
e)  Biết thêm AD =  3cm. Tính diện tích ∆KBH.
 Bài 12.  Cho ∆ABC  có AB = 9 cm, AC = 6 cm. Điểm D nằm trên cạnh AB sao cho AD = 2cm. Gọi E là trung điểm của AC
a)  Chứng minh ∆AED ∆ABC
b)  Chứng minh AE.DC = AD.EB
c)  Tia  DE  cắt  tia  BC  tại  M.  Chứng  minh:  MD.ME  =  MB.MC
Bài 13.  Cho hình chữ nhật ABCD, có AB = 8 cm, BC = 6 cm. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với BD tại H và cắt CD tại M.
a)  Tính độ dài BD.
b)  Chứng minh: AHB MHD.
c)  Chứng minh: MD.DC  = HD.BD
d)  Tính diện tích MDB
e)  Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AB, DM. Chứng minh: I, H, K thẳng hàng.
Bài 14.  Cho ABC có đường cao AH và đường phân giác AD biết AB = 8 cm, BC = 9 cm, AC = 10 cm.
a)  Tính BD và CD.
b
 
Gửi ý kiến