Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập theo SGK, chương III

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Nghĩa Phúc
Ngày gửi: 14h:02' 24-10-2019
Dung lượng: 51.4 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 1 người (Vũ Thị Kim Tuyến)
Chương III: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH
§1. DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, 5, 9, 3

Ghi nhớ:
– Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.
– Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.
– Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.
– Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Bài 1:Trong các số sau:1080, 2712, 1426, 4329, 2523, 3875, 9140, 7143, 8526, 7569
a) Số nào chia hết cho 2?
b) Số nào chia hết cho 5?

c) Số nào chia hết cho 3?
d) Số nào chia hết cho 9?

e) Số nào chia hết cho 2 và 3?
g) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?

h) Số nào chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9?
i) Số nào chia hết cho 2 và 5, nhưng không chia hết cho 3?

Bài 2:Tìm chữ số thích hợp để điền vào chỗ chấm sao cho:
a) 52…7 chia hết cho 9
b) 1…94 chia hết cho 3

c) 271… chia hết cho 2 và 3
d) 84… … chia hết cho 5 và 9 (có 2 chỗ chấm)

Bài 3:Hải có một số tấm thẻ không quá 100 thẻ. Nếu Hải chia đều cho 2, 3, 5 hay 9 bạn cùng chơi thì không thừa hay thiếu thẻ nào. Hỏi Hải có bao nhiêu tấm thẻ?
Bài 4:Viết 5 số có 5 chữ số khác nhau:
a) Chia hết cho 2
b) Chia hết cho 3
c) Chia hết cho 5

d) Chia hết cho 9
e) Chia hết cho cả 5 và 9
(mỗi dạng viết 5 số)

Bài 5:Tìm số:
a) Tìm x, y để số 1996xy chia hết cho cả 2; 5 và 9.
b) Một số nhân với 9 thì được kết quả là 30862a3. Hãy tìm số đó.
c) Cho A = x459y. Hãy thay x, y bằng những chữ số thích hợp để A chia cho 2, cho 5, cho 9 đều có số dư là 1.
d) Cho B = 5x1y. Hãy thay x, y bằng những chữ số thích hợp để được một số có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 2, cho 3, và chia cho 5 dư 4.


§2. GIỚI THIỆU HÌNH BÌNH HÀNH


Ghi nhớ:
– Hình bình hành có 2 cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
– Để tính chu vi hình bình hành, ta lấy tổng độ dài 2 cạnh kề nhau (cùng đơn vị đo) nhân với 2: 
– Để tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao cùng đơn vị đo: 


Bài 1: Trong các hình sau, hãy đánh dấu ( vào các hình là hình bình hành và dấu ( vào các hình không phải là hình bình hành.
/
Bài 2: Tính chu vi của hình bình hành ABCD có độ dài các cạnh AB và BC lần lượt là:
a) 45cm và 17cm
b) 152dm và 36dm
c) 3m và 143cm
d) 23cm và 4dm

Bài 3: Tính diện tích của hình bình hành có độ dài đáy và chiều cao lần lượt là:
a) 63cm và 15cm
b) 126dm và 71dm
c) 2m và 34dm
d) 123cm và 45dm

Bài 4:Cho hình chữ nhật ABCD có , . Gọi  lần lượt là trung điểm của . Tính diện tích các hình bình hành  và .
Bài 5:Tính diện tích các hình sau:
/

 
Gửi ý kiến