Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Bài tập theo unit có file nghe

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần thanh Thủy
Ngày gửi: 20h:33' 21-03-2021
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 615
Số lượt thích: 0 người
UNIT 1
HELLO
I. Odd one out.
a. Phong
b. Mai
c. You

a. Hi
b. Fine
c. Hello

a. Hello
b. Hi
c. Good bye

a. Good bye
b. Bye
c. See you later

a.Nam
b.Quan
C. Miss Hien

II.Listen and tick (V) or cross (X). There are two examples.

Examples:

A. 
B. 


1. 


2. 


3. 4. 


5. 
IIII.Listen and number the pictures.
   
Example:
A. B. 


C. 


D. E. 


F. 
III. Read and match
A
B


1. Hello. I’m Linda.
a. Goodbye, Miss Hien.
1……

2. How are you?
b. I’m Fine, thanks.
2……

3. Goodbye, class.
c. Hello, Linda.Nice to meet you
3……

4. Bye, Phong.
d. Bye, Quan.
4……

V. Read and choose the answer.
1. Hello. I’m Mai.
- ...
a. Goodbye, teacher. b. Fine, thanks. c. Bye, Linh. d. Hi, Mai. I am Peter.
2. How are you?
- ...
a. Goodbye, teacher. b. Fine, thanks. c. Bye, Linh d. Hi, Mai. I am Peter.
3. Goodbye, class.
- ....
a. Goodbye, teacher. b. Fine, thanks. c. Bye, Linh. d. Hi, Mai. I am Peter.
4. Bye, Quan.
- ...
a. Goodbye, teacher. b. Fine, thanks. c. Bye, Linh. d. Hi, Mai. I am Peter

VI. Look and write. There is one example.
Example:
iehn → H_ _ _ iehn → Hien


1. lhole→  h_ _ _ _
2. ih →  h_
3. ahnkts→  t_ _
_ _
4. eby→  b_ _
VII. Rearrange the words to make sentences.
1. you/ meet/ Nice/ to/ ./
………………………………………………………….
2. Phong,/ you/ Hi/ are/ how/ ?/
………………………………………………………….
3. thanks/ fine,/ I’m/ ./
………………………………………………………….
4. Mai/ Bye/ ./
………………………………………………………….
5. you/ And/ ?/
…………………………………………………………
6. Nam/ hi/ ,/ I’m/ .
…………………………………………………………
7. I’m/ Nam/ hi/ ,/ Phong.
…………………………………………………………
8. Phuong/ hi/ are/ how/ you/ ?/
…………………………………………………………
9. fine/ I’m/ and/ thanks/ you/ ,/ ./ ?
…………………………………………………………
10. later/ you / Bye. /See/.
…………………………………………………………
VIII. Complete the dialogue.
Phong :_________, I’m Phong.
Quan : Hi, ___________. ____’m Quan

Linda : Goodbye, ________.
Mai : ________,Linda.
IX.Find and circle the following words:
HELLO, HI, THANKS, BYE, GOODBY
Q
H
G
W
R
A
E
O
D
I

Y
I
O
P
F
S
W
P
F
J

P
W
O
H
E
L
L
O
J
T

F
F
D
L
G
D
Q
P
Y
H

D
D
B
Y
E
F
W
T
B
A

V
V
Y
L
J
G
R
H
D
N

J
P
E
J

 
Gửi ý kiến