Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BAI TAP THI HIEN TAI DON - HIEN TAI TIEP DIEN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Khánh Ly
Ngày gửi: 00h:02' 08-01-2018
Dung lượng: 987.0 KB
Số lượt tải: 190
Số lượt thích: 0 người
LESSON 1 : PRESENT SIMPLE - PRESENT CONTINUOUS TENSE
Name:......................... Date:...................................
/
8. put the verb into the present simple or the present continuous.
1. A. I ...................(see) you have a toothache.
B.Yes, I do.Actually, I ....................(see) my dentist later.
2. A. I............................(think) of visiting Jim this afternoon.
B. Don’t bother. I .............................(think) he’s on business trip.
3. A. Why .........................(John/be) so rude today?
B. I have no idea.He.........................(be) usually very polite.
4. A.Why ...............................(you/taste) the sauce? Does it need more pepper?
B.No. It .................(taste) great the way it is
5. A.Why ...........................(you/smell) the milk?
B, Because it ......................(smell ) off . we should throw it away.
6. I see you .........................(have) a new mobile phone.
B.Yes, but I ...................(have) trouble understanding how it works.
/
10. use the verbs to complete the sentences. Use the present simple or present continuous.
Fit look have smell think
appear prefer not/know Not/like not/belong
1.Jim .....................classical music to jazz and pop.
2.He .........................new cabinets in the kitchen.
3.she ................so relieved now that the test is over.
4.Tom .......................Indian food. It’s too hot and spicy for hom.
5. The new rock band .......................on stage tonight.
6.This isn’t Ahmed’s coat. It ..........................to him.
7.the food .........................nice.

8.the party is exciting. We ...................a great time.
9.I ......................where Jane is at the moment.
10.The Browns .......................of going to the theatre tonight.
 
Gửi ý kiến