Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập tiếng anh 3 theo Unit

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mã Thị Minh Tuyết
Ngày gửi: 11h:15' 11-06-2019
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 138
Số lượt thích: 0 người

Full name: ...............................................

Class: ......................................................
ENGLISH LANGUAGE TEST

Time: 15 minutesREADING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.


Example: iehn → H_ _ _
iehn → Hien

hlole→ h_ _ _ _3. hankts→ t_ _ _ _ _5. ouy→ y_ _
2. ih → h_4. eyb→ b_ _Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples.

I`m Mai. I`m Quan.Examples:A.  B. 1.
Hello. I’m Phong.
2.
Thank you
 3.
Hi. I’m Hoa.
4.
Bye, Mai.


5.
Goodbye, Miss Hien.Task 3. Read and complete. There is one example.
Hi thanks fine you how hello

Quan: (0) Hi, Tony.
Tony: (1) , Quan and Phong. Quan: (2) are you?
Tony: I`m (3) , thanks. And you? Quan: I`m fine. Thank (4) .
Tony: And how are you, Phong? Phong: Fine, (5) .
-- The end --

Đáp án

READING AND WRITING

Task 1. Look and write. There is one example.

hello 2. hi 3. thanks 4. bye 5. you

Task 2. Look and read. Tick or cross the box. There are two examples. 1.  2.  3.  4.  5. 
Task 3. Read and complete. There is one example.

Hello 2. How 3. fine 4. you 5. thank


 
Gửi ý kiến