Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Cẩm Lân
Ngày gửi: 10h:35' 27-10-2020
Dung lượng: 21.8 KB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
1/ Hãychọntừcóphầnđượcgạchdướicócáchphátâmkhácvớicáctừcònlại:
A. failed /d/                    B. reached /t/         C. absorbed /d/              D. solved /d/
A. invited /id/                 B. attended /id/        C. celebrated /id/             D. displayed /d/
A. removed /d/               B. washed /t/           C. hoped /t/                  D. missed /t/
A. looked /t/                 B. laughed /t/            C. moved /d/                 D. stepped /t/
A. wanted /id/                 B. parked /t/            C. stopped  /t/               D. watched /t/
A. laughed /t/                B. passed /t/            C. suggested /id/            D. placed /t/
A. believed                B. prepared           C. involved                D. liked
A. lifted                     B. lasted                C. happened              D. decided
A. collected                B. changed            C. formed                  D. viewed
A. walked                  B. entertained        C. reached                 D. looked
A. watched                B. stopped            C. pushed                  D. improved
A. admired                B. looked             C. missed                  D. hoped
A. proved                  B. changed          C. pointed                 D. played
A. helped                  B. laughed            C. cooked                  D. intended
A. smoked                 B. followed           C. titled                     D. implied
A. coughed                B. phoned            C. booked                  D. stopped
A. talked /t/                   B. looked /t/            C. naked /id/                   D. worked /t/
A. developed             B. ignored            C. laughed                 D. washed
A. phoned                 B. stated            C. mended                 D. old-aged
A. clapped /t/                B. attracted /id/      C. lifted /id/                    D. needed /id/
A. involved                B. believed     C. praised                  D. locked
A. remembered /d/         B. cooked /t/         C. closed /d/                   D. cleaned /d/
A. smiled /d/                  B. regarded /id/     C. suggested  /id/            D. naked /id/
A. reversed /t/                B. choked /t/         C. played /d/                   D. sentenced /t/
A. minded /id/                 B. hated /id/           C. exchanged /d/            D. old-aged /id/
A. proved                  B. looked            C. stopped                 D. coughed
A. dated                    B. changed          C. struggled               D. agreed
A. scaled /d/                  B. stared /d/           C. phoned /d/                 D. hundred /id/
A. behaved                B. washed          C. clicked                   D. approached
A. worked                 B. shopped            C. missed                  D. displayed
A. coughed  /t/              B. cooked /t/             C. melted /id/                  D. mixed /t/
A. signed                   B. profited           C. attracted                D. naked
A. walked                  B. hundred          C. fixed                     D. coughed
A. watched /t/               B. practiced /t/          C. introduced /t/            D. cleaned /d/
A. passed                  B. stretched         C. comprised             D. washed
A. tested                   B. clapped           C. planted                  D. demanded
A. intended /id/                B. engaged /d/          C. phoned /d/                D. enabled /d/
A. married /d/                 B. sniffed /t/             C. booked /t/                  D. coughed /t/
A. smiled /d/                  B. denied /d/           C. divorced  /t/              D. agreed /d/
A. planned                 B. developed       C. valued                   D. recognized
A. approved               B. answered            C. passed                  D. uttered
A. doubted                B. wedded              C. connected              D. passed
A. managed               B. laughed              C. captured                D. signed
A. washed /t/                 B. exchanged /d/          C. experienced /t/          D. mixed /t/
A. filled                     B. added               C. started                  D. intended
A. wanted                  B. booked             C. stopped                 D. laughed
A. booked                 B. watched             C. jogged                 D. developed
A. kneeled                 B. bowed               C. implied              D. compressed
A. bottled                  B. explained           C. trapped               D. betrayed
A. laughed                 B. stamped             C. booked             D. contented
Exercise 1: Chuyểncácđộngtừsau sang dạngbấtquytắc ở thìquákhứ.
Go                                ➔  __went_______
Tobe                             ➔   _was/were________
Become                         ➔  became_________
Begin                             ➔  began_________
Catch                             ➔  caught_________
Forget                            ➔  _forgot________
Lay                                ➔  _laid________
Say                                ➔  _said________
Run                                ➔  _ran________
Write                              ➔  _wrote ________
Exercise 2:Bàitập chia độngtừ ở thìquákhứđơn.
1.I (watch) watched_______ “Harry Potter” 3 years ago.
2. Kim (pass) passed_____ the exam because she (learn) _learned
 
Gửi ý kiến