Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài tập trắc nghiệm đạo hàm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Thinh
Ngày gửi: 21h:22' 28-02-2017
Dung lượng: 90.0 KB
Số lượt tải: 5835
Số lượt thích: 4 người (Lê Xuân Bằng, To Thi Thu Hoa, Trần Thị Tươi, ...)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM LỚP 11
Câu 1: Số gia của hàm số f
x
x
3, ứng với:
x
0=2 và
x=1 là:
A. 19 B. -7 C. 7 D. 0
Câu 2: Số gia của hàm số f
x
x
2−1 theo  và
x là:
A. 2x
x
B.
x(x
x) C.
x(2x
x) D.
2x
x

Câu 3: Số gia của hàm số f
x
x
2
2 ứng với số gia
x của đối số tại
x
0=−1 là:
A.
1
2
x
2
x
B.
1
2
x
2
x
C.
1
2
x
2
x
D.
1
2
x
2
x+1
Câu 4: Tỉ số
y
x của hàm số f
x=2x−5 theo x và
x là:
A. 2 B. 2
x
C.
x
D.
x

Câu 5: Đạo hàm của hàm số f
x=3x−1 tại
x
0=1 là:
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 6: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số f
x
x
3 tại điểm M(-2; 8) là:
A. 12 B. -12 C. 192 D. -192
Câu 7: Một chất điểm chuyển động có phương trình s
t
2 (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Vận tốc của chất điểm tại thời điểm
t
0=3 (giây) bằng:
A. 2
m
s
B. 5
m
s
C. 6
m
s
D. 3
m
s

Câu 8: Đạo hàm của hàm số f
x=5
x
3
x
2−1 trên khoảng (−∞; +∞) là:
A. 15
x
2−2x B. 15
x
2−2x−1 C. 15
x
2+2x D. 
Câu 9: Phương trình tiếp tuyến của Parabol y=−3
x
2+x−2 tại điểm M(1; 1) là:
A. y=5x+6 B. y=−5x+6 C. y=−5x−6 D. y=5x−6
Câu 10: : Điện lượng truyền trong dây dẫn có phương trình Q=5t+3 thì cường độ dòng điện tức thời tại điểm
t
0=3 bằng:
A. 15(A) B. 8(A) C. 3(A) D. 5(A)
Câu 11: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hàm số y=cotx có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định
B. Hàm số y
x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định
C. Hàm số y
x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định
D. Hàm số y
x
x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định
Câu 12: Đạo hàm của hàm số y=5 bằng:
A. 5 B. -5 C. 0 D. Không có đạo hàm
Câu 13: Một vật rơi tự do có phương trình chuyển động s
1
2
g
t
2, g=9,8
m
s
2 và t tính bằng s. Vận tốc tại thời điểm t=5 bằng:
A. 49
m
s
B. 25
m
s
C. 20
m
s
D. 18
m
s

Câu 14: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y
4
x−1 tại điểm có hoành độ x=−1 có phương trình là:
A. yx+3 B. yx−3 C. y=x−3 D. y=x+3
Câu 15: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y
x
2+x+1 tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là:
A. y
No_avatar

Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S):  và mặt phẳng (α): . Hai điểm M, N nằm trên mặt cầu (S) sao cho M xa (α) nhất và N gần (α) nhất. Gọi  lần lượt là khoảng cách từ MN đến (α). Giá trị của tích  bằng

 
Gửi ý kiến