Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11-Chương 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Viết Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:07' 06-07-2017
Dung lượng: 352.0 KB
Số lượt tải: 2799
Số lượt thích: 5 người (Nguyễn Thị Hoàng My, Lệ Linh, Phan Thi Muoi, ...)
BÀI 1: PHÉP TỊNH TIẾN
Câu 1: Trong mp(Oxy) chovà điểm (−3;2). Tìm tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến .
A. (1;−1) B.(−1;1) C.(5;3) D.(1;1)
Câu 2: Trong mp(Oxy) chovà điểm (2;5). Tìm tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến .
A. (1;6) B.(3;1) C.(3;7) D.(4;7)
Câu 3: Trong mp(Oxy) chovà điểm A(4;5). Hỏi A là ảnh của điểm nào trong các điểm sau đây qua phép tịnh tiến ?
A. (1;6) B. (2;4) C. (4;7) D. (3;1)
Câu 4: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó?
A. 0 B. 1 C. 2 D. vô số
Câu 5: Trong mp(Oxy) cho đường thẳng d có phương trình . Để phép tịnh tiến theo biến đường thẳng d thành chính nó thì phải là vectơ nào sau đây?
A. B. C. D. 
Câu 6: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó?
A. 0 B. 1 C. 2 D. vô số
Câu 7: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến hình vuông thành chính nó?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 8: Cho hai đường thẳng song song d và d’. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?
A. Không có phép tịnh tiến nào B. Có duy nhất một phép tịnh tiến
C. Chỉ có hai phép tịnh tiên D. Có vô số
Câu 9: Qua phép tịnh tiến T theo vecto , đường thẳng d biến thành d’ .Trong trường hợp nào thì d trùng với d’?
A. d song song với giá của B. d không song song với giá của 
C. d vuông góc với gia của D. Không có
Câu 10: Qua phép tịnh tiến T theo vecto , đường thẳng d biến thành d’ . Trong trường hợp nào thì d song song với d’?
A. d song song với giá của B. d không song song với giá của 
C. d vuông góc với gia của D. Không có
Câu 11: Qua phép tịnh tiến T theo vecto , đường thẳng d biến thành d’ . Trong trường hợp nào thì d cắt d’?
A. d song song với giá của B. d không song song với giá của 
C. d vuông góc với gia của D. Không có
Câu 12: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép tịnh tiến theo ?
A. Tam giác ABO B. Tam giac BCO C. Tam giác CDO D. Tam giác DEO
Câu 13: Cho hình bình hành ABCD. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Phép tịnh tiến biến B thành C. B. Phép tịnh tiến biến C thành A.
C. Phép tịnh tiến biến C thành B. D. Phép tịnh tiến biến A thành D.
Câu 14: Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến biến điểm A thành điểm nào sau đây?
A. Điểm A’ đối xứng với A qua C. B. Điểm A’ đối xứng với D qua C.
C. Điểm O là giao điểm của AC và BD. D. Điểm C.
Câu 15: Cho và đường tròn . Tìm phương trình ảnh của qua là?
A. . B. .
C. . D. .
BÀI 2: PHÉP QUAY
Câu 16: Trong mp(Oxy) cho điểm M(1;1). Điểm nào sau đây là ảnh của M qua phép quay tâm O, góc 450?
A. B. (−1;1) C. (1;0) D. (;0)
Câu 17: Có bao nhiêu phép quay tâm O góc ,, biến tam giác đều tâm O thành chính nó?
A. 4 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 18: Gọi m là ảnh của đường thẳng d qua phép quay tâm I góc quay (biết rằng I không nằm trên d), đường thẳng d song song với m. Kết
No_avatarf

có đáp án k ạ

 

No_avatar

Sao k vào xem hết được vậy ạ

 

 
Gửi ý kiến