Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Chung Mạnh Tưởng
Ngày gửi: 17h:34' 17-09-2017
Dung lượng: 520.5 KB
Số lượt tải: 1517
Số lượt thích: 1 người (Huyen Tran)
Câu 1. Hàm số . Chọn kết luận đúng:
A. HS đồng biến trên khoảng và .B. HS nghịch biến trên khoảng và .
C. HS đồng biến trên khoảng và .D. HS nghịch biến trên và .
Câu 2. Hàm số . Chọn kết luận đúng:
A. HS đồng biến trên khoảng và .B. HS nghịch biến trên khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và .D. HS nghịch biến trên khoảng và .
Câu 3. Hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hsố đồng biến trên khoảng và .B. Hsố nghịch biến trên khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và .D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Câu 4. Hàm số . Chọn kết luận đúng:
A. Hsố đồng biến trên khoảng và .B. Hsố nghịch biến trên khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và .D. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
Câu 5. Hàm số . Chọn kết luận đúng:
A. Hàm số đồng biến trên khoảng và .B. Hàm số đồng biến trên khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và .D. Hàm số đồng biến trên khoảng và .
Câu 6. Hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng và . Hàm số nghịch biến trên khoảng và .
B. Hàm số đồng biến trên khoảng và . Hàm số nghịch biến trên khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và . Hàm số nghịch biến trên khoảng và .
D. Hàm số đồng biến trên khoảng và . Hàm số nghịch biến trên khoảng và .
Câu 7. Hàm số . Chọn kết luận đúng:
A. Hsố đồng biến trên khoảng và .B. Hsố nghịch biến trên khoảng và .
C. Hsố đồng biến trên khoảng và .D. Hsố nghịch biến trên khoảng và .
Câu 8. Hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hsố đồng biến trên khoảng và .B. Hsố nghịch biến trên khoảng và .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và .D. Hsố đồng biến trên khoảng và .
Câu 9. Hàm số . Chọn kết luận đúng:
A. Hàm số đồng biến trên khoảng .B. Hàm số nghịch biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Câu 10. Hàm số . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng .B. Hàm số đồng biến trên khoảng .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng .D. Hàm số đồng biến trên khoảng .
Câu 11. Hàm số ( tham số). Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó khi:
A. hoặc B. hoặc C. hoặc D. 
Câu 12. Cho các hàm số: , , . Trong các hàm số trên, hàm số nào đồng biến trên ? A. và B. C. D. 
Câu 13. Hàm số y = x4 - 2x2 + 1 đồng biến trên các khoảng
A. (-∞; -1) và ( 0;1) ; B. (-1; 0) và (1; +∞) , C.  (-1; 0) và ( 1; +∞) D. ∀x ∈ R
Câu 14. Các khoảng nghịch biến của hàm số là
A. (-∞; – 1) và (–1; +∞) ; B. (-∞; – 1) và (1; +∞) C. (-∞; +∞) D. (-∞; 1) và (1; +∞)
Câu 15. Hàm số y = x3 + 3x2  nghịch biến trên khoảng A. (-∞; 2) B. (0; +∞) C. (-2; 0) D. (0; 2)
Câu 16.  Hàm số  đồng biến trên khoảng
A. (-∞; +∞) B. (-∞; 1) C. (1; +∞) D. (-∞; 1) và (1; +∞)
Câu 17. Đồ thị hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó khi và chỉ khi tham số m thỏa: A. B. . C. D. 
Câu 18. Các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số là
A. Hsố nghịch biến trên (-∞; 3) và đồng biến (4;+∞)B. Hsố đồng biến trên (-∞; 3) và nghịch biến (4;+∞)
C. Hsố đồng biến trên (3; ) và nghịch biến ( ; 4 )D. Hsố đồng biến trên (-∞;) và nghịch biến (4; +∞)
 
Gửi ý kiến