Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

bài tập trắc nghiệm toán 7 hk2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Hảo
Ngày gửi: 20h:04' 28-12-2017
Dung lượng: 94.6 KB
Số lượt tải: 4516
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thanh Hải)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TOÁN 7
A.PHẦN ĐẠI SỐ
CHƯƠNG III: THỐNG KÊ
Bài tập 1:Điểm kiểm tra toán 15 phút của một tổ được bạn tổ trưởng ghi lại như sau:
Tên
An
Chung
Duy
Hà
Hiếu
Hùng
Liên
Linh
Lộc
Việt

Điểm
7
8
7
10
6
5
9
10
4
8

Bảng 1
Em hãy chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng 1 là:
A. Số học sinh của một tổ
B. Điểm kiểm tra 15 phút của mỗi học sinh
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 2. Số các giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 là:
A. 7 B. 9 C. 10 D. 74
Câu 3. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu ở bảng 1 là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 4. Chọn câu trả lời sai:
A. Số tất cả các giá trị (không nhất thiết khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra
B. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê
C. Tần số của một giá trị là số các đơn vị điều tra
D. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó
Bài tập 2: Số lượng học sinh nữ của các lớp trong một trường THCS được ghi lại trong bảng dưới đây:
Bảng 2
Em hãy chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Dấu hiệu cần tìm hiểu ở bảng 2 là:
A. Số lớp trong một trường THCS
B. Số lượng học sinh nữ trong mỗi lớp
C. Số lớp và số học sinh nữ của mỗi lớp
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 2. Tần số lớp có 18 học sinh nữ ở bảng 2 là:
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 3.Số lớp có nhiều học sinh nữ nhất ở bảng 2 là:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4. Theo điều tra ở bảng 2, số lớp có 20 học sinh nữ trở lên chiếm tỉ lệ:
A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%
Bài tập 3: Hình sau biểu diễn diện tích rừng nước ta bị phá, được thống kê từ năm 1995 đến 1998 (đơn vị trục tung: nghìn ha)
/

Em hãy chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Trong các năm 1995, 1996, 1997, 1998 thì năm mà diện tích rừng bị phá nhiều nhất là:
A. 1995 B. 1996 C. 1997 D. 1998
Câu 2. Diện tích rừng bị phá năm 1995 là:
A. 5 ha B. 20 ha C 20 nghìn ha D. 15 nghìn ha
Câu 3.Quan sát hình bên (đơn vị của các cột là triệu người). Từ năm 1960 đến năm 1999 số dân nước ta tăng thêm?
A. 46 triệu người /
B. 66 triệu người
C. 56 triệu người
D. 36 triệu người
Câu 4. Qua bảng 2. Chọn câu trả lời sai
A. Năm 1921 số dân của nước ta là 16 triệu người
B. Năm 1980 số dân của nước ta là 54 triệu người
C. Năm 1990 số dân của nước ta là 66 nghìn người
D. Năm 1999 số dân của nước ta là 76 triệu người
Bài tập 4:Điểm kiểm tra toán (1 tiết) của học sinh lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi lại ở bảng sau:

3 8 5 9 10 5 10 7 5 8
5 7 3 4 10 6 3 5 6 9
6 4 5 6 7 5 8 7 8 5
8 6 8 9 10 6 9 10 10 6
5 7 4 8 8 9 5 6 7 4

Em hãy chọn câu trả lời đúng:
Câu 1. Số học sinh làm bài kiểm tra là:
A. 40 B.
 
Gửi ý kiến